ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO

ID szkolenia: 1531

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#Kodeks_Cywilny, #najemcy, #prawa i obowiązki, #prawa_lokatorów, #zasoby_mieszkaniowe, egzekucja, lokal, orzecznictwo, zarządzanie
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 15. luty  Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

Adresaci

Gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego zajmujące się problematyką mieszkaniową – — ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym.

Program szkolenia

1. Omówienie podstawowych pojęć występujących w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:
a. zamieszkiwanie,
b. tytuł prawny do lokalu,
c. korespondencja – skuteczność,
d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
e. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
f. najemcy z umowy i najemcy z ustawy,
g. inne pojęcia.

2. Zadania gminy.

3. Prawo osób zamieszkujących na terenie gminy w zakresie ubiegania się o lokal na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu.
a. kwestia dochodów gospodarstwa domowego,
b. sprawy dotyczące niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
c. omówienie kwestii braku tytułu prawnego do lokalu.

4. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.
a. umowa najmu na czas nieoznaczony,
b. umowa najmu socjalnego lokalu,
c. umowa najmu pomieszczenia tymczasowego,
d. umowy najmu dot. lokali zamiennych,
e. umowy najmu w związku z zamianą lokali,
f. oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu ( jej skuteczność , sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal właściciela w oczekiwaniu na ofertę itp.),
g. prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów w związku z oddaniem w najem lokalu,
h. kaucje,
i. czynsze i opłaty niezależne od właściciela w tym: obniżki czynszu, weryfikacja dochodów , wywiad środowiskowy itp.,
j. pozbawienie tytułu prawnego do lokalu przez wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy,
k. odszkodowania od byłych lokatorów z tytułu bezumownego zamieszkiwania przed i po orzeczeniu sądu orzekającego eksmisję z lokalu,
l. odszkodowania płacone przez gminę na rzecz wierzycieli.

5. Uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.
Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będzie zwrócona uwaga na wprowadzone nowelizacje do ustawy o ochronie praw lokatorów,… dokonane :
– ustawą z dnia 13 czerwca 2019r.o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw,
– ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,
– oraz ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

6. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),
b. wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy,
c. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. – Kodeks zobowiązań do obecnej chwili – prawa nabyte),
d. odpowiedzialność za zapłatę czynszu,
e. przedawnienie roszczeń majątkowych,
f. inne sprawy , które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym :
a. sprawa pomieszczeń tymczasowych:
b. tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych,
zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
c. problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa,
d. prawo do schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

8. Orzecznictwo sądowe.

Udzielanie odpowiedzi na pytania – w trakcie wykładu.

Prowadzący

HB – prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Praktyk,  były wieloletni Naczelnik  Wydziału Mieszkalnictwa w  Ministerstwie  – legislator, uczestnik prac Komisji sejmowych.  Znany i ceniony szkoleniowiec.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

OMÓWIENIE ZMIAN dokonanych ustawą z dnia 10 XII 2020r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MIESZKALNICTWA – wejście w życie : 1.07. 2021r.

Przy zgłoszeniu do 01. lutego  2022r. cena szkolenia to 299 zł/os.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
-W oparciu o  platformę szkoleniową;
-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Szczegóły i rejestracja

Data od:

15 luty 2022 09:00

Data do:

15 luty 2022 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

329 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia