Zaległości z najmu i dzierżawy JST – zasady i instrukcja dochodzenia należności, ochrona budżetu JST, dyscyplina finansów publicznych a Covid-19

ID szkolenia: 688

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#covid-19, #dzierżawa, #JSFP, #najem, #RES, #resedukacja, COVID, jst, naleznosci, przedawnienie, sąd, spłata, sprawa, wierzytelnosc
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 5. sierpnia 2021 Cena: 349zł (+VAT)


Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl

Cel i korzyści

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznanie uczestników z praktyczną stroną dochodzenia zapłaty należności z najmu i dzierżawy mienia JST,
 • omówienie zasad prowadzenia spraw windykacyjnych,
 • przedstawienie harmonogramu czynności związanych z windykacją,
 • zwiększenie ochrony wpływów budżetowych z najmu i dzierżawy,
 • zwiększenie ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w urzędzie gminy, starostwie, jednostce budżetowej, samorządowym zakładzie budżetowym, i wszelkich innych osób, których zadaniem jest dochodzenie zapłaty zaległych czynszów, opłat eksploatacyjnych, odsetek, rekompensat (tzw. 40 euro) i innych należności wynikających z umów najmu i dzierżawy JST.

Program szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Należności z umowy najmu / dzierżawy JST – podstawowe informacje
– Co to znaczy, że należności z najmu/dzierżawy mają charakter cywilnoprawny?
– Czym się równią należności cywilnoprawne od publicznoprawnych i jakie są tego skutki w praktyce?
– Jak ustalić czy umowa jest umową najmu/ dzierżawy? Czy decydujące znaczenie ma tytuł umowy?
– Najczęstsze rodzaje najmów/dzierżaw w JST.

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawa o finansach publicznych a dochodzenie należności z najmu/dzierżawy
– Jakie obowiązki związane z dochodzeniem należności z najmu/dzierżawy wynikają z ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
– Na czym polega obowiązek ustalenia należności?
– Na czym polega obowiązek terminowego podejmowania działań w celu uzyskania płatności?
– Czy niedochodzenie należności z najmu/ dzierżawy zawsze stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
– Czy i kiedy można odstąpić od dochodzenia należności z najmu/dzierżawy?
– Czy i kiedy można umorzyć należność z najmu/dzierżawy?
– Czy i kiedy można odroczyć lub rozłożyć na raty należność z najmu/dzierżawy?

3. Należności z najmu/dzierżawy a Covid-19.
– Jaki wpływ na dochodzenie należności z najmu/dzierżawy JST ma tzw. tarcza antykryzysowa?
– Jakie możliwości odstąpienia od dochodzenia należności, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikają z tzw. tarczy antykryzysowej?
– Doręczania wezwań do zapłaty a Covid-19.

4. Jak chronić wpływy do budżetu z najmu i dzierżawy?
– Czy treść umowy ma znaczenie dla dochodzenia należności?
– Jakich należności z najmu/dzierżawy należy dochodzić (czynsz, opłaty, odsetki, kary umowne, rekompensata)? Jak ich dochodzić?
– Kiedy i jakie odsetki przysługują od należności z najmu/dzierżawy?
– Czy umowa najmu/dzierżawy jest transakcją handlową?
– Czy i kiedy należy dochodzić 40/70/100 euro rekompensaty?
– Jak ustalić termin płatności?
– Jak ustalić termin dochodzenia należności?
– Jak ustalić termin przedawnienia należności?
– Czy należności z najmu/dzierżawy przedawniają się w jednym terminie?
– Co to znaczy, że należność jest przedawniona?
– Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?
– Czy należność przedawniona może być dochodzona?
– Czy zawarcie ugody dotyczącej spłaty przedawnionych należności wpływa na ich przedawnienie?
– Kiedy skierować sprawę do sądu?
– Kiedy skierować sprawę do komornika?

5. Instrukcja i harmonogram dochodzenia należności z najmu/dzierżawy
– W jakich terminach dochodzić należności?
– Jakie działania podejmować?
– Jak sporządzić wezwanie do zapłaty i czy to konieczne ?
– Czy każdy pracownik może podpisać wezwanie do zapłaty? Kto może podpisać wezwanie do zapłaty?
– Kiedy wysłać wezwanie?
– Do kogo zaadresować wezwanie?
– Kogo wezwać w przypadku śmierci najemcy/dzierżawcy?
– Czy warto wprowadzić instrukcję dochodzenia należności?
– Jak powinna wyglądać instrukcja dochodzenia należności? Przykładowe postanowienia.

Prowadzący

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 12. lipca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 sierpień 2021 12:30

Data do:

05 sierpień 2021 15:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

349 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.

Zobacz więcej

Uniwersalne projektowanie – założenia i praktyka

Zobacz więcej

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia