Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021

9 grudnia 2021_09:00 - 13:00

359zł(+VAT)

Termin: 09. grudnia 2021 Cena: 359zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 1. Omówienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ZFŚS
 2. Procedura uzgodnienia Regulaminu ZFŚS z przedstawicielami pracowników lub związkiem zawodowym
 3. Sposób wyboru przedstawiciela pracowników – pełna procedura
 4. Obowiązkowe i dobrowolne odpisy na Fundusz
 5. Najczęstsze błędy popełniane w przepisach Regulaminu ZFŚS
 6. Omówienie wzoru Regulaminu ZFŚS
 7. Ogłoszenie Regulaminu – kiedy i gdzie?
 8. Treść wniosku o świadczenie socjalne
 9. Omówienie wzorów dokumentów składanych
 10. Sposób wyboru członków i rola Komisji Socjalnej w procedurze przyznawania świadczeń
 11. Ochrona danych osobowych osób korzystających ze świadczeń
 12. Formy pomocy z ZFŚS
 13. Zapomogi covidowe i zwolnienia podatkowe
 14. Niespłacalność pożyczek z Funduszu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
 15. Kontrowersje wokół wypłat na wczasy pod gruszą
 16. Podmioty uprawnione do korzystania z ZFŚS
 17. Zasady udzielania pomocy osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych
 18. Emeryci i renciści – świadczenia takie same jak dla pracowników czy na innych zasadach?
 19. Problematyka oskładkowania i opodatkowania świadczeń z ZFŚS
 20. Kontrola ZUS w praktyce
 21. Pytania

Radca prawny, właścicielka Kancelarii Prawnej Rakiel specjalizującej się w prawie pracy. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Ponad 200 godzin doświadczenia w szkoleniach m.in. z zakresu problematyki Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, ZFŚS, współpracy ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowników. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 09. listopada cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 22. listopada cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.