Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

ZFŚŚ 2020 – zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa – szkolenie on-line

28 października_09:00 - 13:00

279zł (+VAT)

Termin: 28. października Miejsce: : on-line  Cena: 279 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciMetodykaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców oraz omówienie zmian w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych a także było do przedstawicieli instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób pragnących rozwinąć wiedzę z zakresu ZFŚS.

Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.

ZFŚS – zagadnienia wstępne
1. Działalność socjalna.
2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS. Cel ZFŚŚ.
3. Podstawy prawne
4. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
– definicja członków rodzin
– osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
– objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danegozakładu
– emeryt rencista – były pracownik
5. Środki przeznaczone na działalność socjalną
-odpis
– odpis dla nauczycieli
-ustalanie liczby zatrudnionych
-terminy
-korekty odpisów
Zasady tworzenie ZFŚS
6. Jak prawidłowo gospodarować środkami funduszu
7. Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS.
8. Zasady tworzenia Regulaminu ZFŚS
– zakres
– treść
– błędy
– procedura wprowadzania zmian do ZFŚS
9. Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele
– świadczenia związane z wypoczynkiem (tzw. „wczasy pod gruszą”),
– imprezy integracyjne, sportowe, wycieczki dla pracowników, dopłaty do „zielonej szkoły” lub wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników,
– bilety, karnety, paczki dla pracowników,
– pożyczki na cele mieszkaniowe (zawieranie umowy i jej treść, cel mieszkaniowy, zabezpieczenia, umorzenie i zawieszenie spłaty),
– zapomogi ( długotrwała choroba, zdarzenie losowe),
– karty podarunkowe,
10. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS
– zakładowa „komisja socjalna”
– współpraca ze związkami zawodowymi
– dokumentowanie prac
11. Kryterium przyznawania świadczeń
– badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
– dokumentowanie sytuacji życiowej uprawnionych
-program 500 plus
– brak dokumentów potwierdzających sytuację socjalną uprawnionego
– oświadczenie czy zaświadczenie o dochodach członków rodziny
– orzecznictwo
12. Nieprawidłowości w wydatkowaniu. Uznaniowość.
13. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
– zapomogi losowe – warunki zwolnienia z opodatkowania
– rzeczowe świadczenia socjalne
– świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów
– finansowanie wypoczynku a zwolnienia podatkowe
– zwolnienie dofinansowania do wypoczynku dzieci
– dofinansowanie opieki dziecka w żłobku, przedszkolu
– pożyczki z zfśs
– umorzenie pożyczki pracownikowi
– umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi
– imprezy integracyjne a zfśs
14. Świadczenia z zfśs w podstawie wymiaru składek ZUS .
– wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS
– świadczenie urlopowe a składki ZUS
– oskładkowanie świadczeń finansowanych z innych źródeł
– oskładkowanie zapomóg losowych .
14. Kierunek kontroli (PIP, ZUS, US).
15. Świadczenia socjalne a egzekucja komornicza.
16.Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy.
ZFŚS po zmianach RODO
17. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
– zasady udostępniania danych w związku z RODO
– pobieranie zaświadczeń i oświadczeń a RODO
– cel przetwarzania danych
– przechowywanie danych
18. Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania ZFŚS
– zakres danych, których może domagać się pracodawca od osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,
– rodzaje danych osobowych na potrzeby Funduszu,
– zasady przetwarzania danych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,
– udzielanie upoważnień do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych.
19. Pytania.
20. Podsumowanie.
21. Zakończenie.

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 5. października cena to jedyne 249 zł/os!!

Szczegóły

Data:
28 października
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
279zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , , , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.