Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zadania JST jako jednostki współpracującej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML)

15 lutego_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 15. lutego 2022 Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne, inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Informacja wprowadzające

 1. Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 2. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
 3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
 6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń

JST jako jednostka współpracująca

 1. Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
 2. Współpraca z Generalnym Inspektorem
 3. Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
 4. Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom we współpracy z Generalnym Inspektorem
 5. Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka
 6. Przekazanie Generalnemu Inspektorowi informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii

Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje

 1. Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
 2. Elementy składowe instrukcji
 3. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
 4. Osoby odpowiedzialne w organizacji
 5. Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
 6. Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
 7. Realizacja zobowiązań – zasady gromadzenia i przekazywania informacji
 8. Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
 9. Rejestr powiadomień
 10. Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
 11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
 12. Archiwizacja dokumentacji

Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

 1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML
 2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń
 3. Ochrona sygnalistów
 4. Postępowanie ze zgłoszeniem
 5. Kanały informowania o naruszeniach
 6. Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji
 7. AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST

Powtórka i studium przypadku z praktycznymi przykładami

Doktor nauk prawnych, radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje zarówno ogromnym doświadczeniem praktycznym, jak i umiejętnościami dydaktycznymi popartymi rzetelną wiedzą naukową. Jej doświadczenie z zakresu compliance obejmuje m.in. wdrażanie standardów antykorupcyjnych opartych m.in. o rekomendacje GPW w spółkach publicznych, przygotowywanie regulacji compliance (ocen ryzyka, polityk prezentowych, procedur zgłaszania nieprawidłowości – whistleblowing, polityk sponsoringu, darowizn), przygotowywanie kodeksów etycznych, opracowanie klauzul antykorupcyjnych, wdrażanie regulaminów korporacyjnych (w tym: polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, kodeksów funkcjonowania audytu wewnętrznego i procedur przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz praniu brudnych pieniędzy), przeprowadziła także wiele audytów i szkoleń. Posiada certyfikat ze szkolenia “Antykorupcja w Biznesie” organizowanego przez CBA, jak również z wyróżnieniem ukończyła kurs organizowany przez GIIF z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 01.lutego cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.