Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość?

8 grudnia_09:00 - 9 grudnia_13:30

499zł (+VAT)

Termin: 08-09. grudnia 2021 r. Miejsce: online Cena: 499zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkolenia, adresaci, celeProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”, a w grudniu 2020 r. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”.

Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.

Ten obowiązek warto przekuć w szansę – stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przez korupcją i nadużyciami w ramach programu zgodności lub antykorupcyjnego.

W tym celu można wykorzystać także rozwiązania wypracowane w ramach kontroli zarządczej, które jednostki sektora finansów publicznych wdrażają już od 2010 r.

Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937. 

Grupa docelowa:
-Decydenci i kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.
-Dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni za rozwój organizacji.
-Koordynatorzy kontroli zarządczej.
-Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych.
-Doradcy ds. etyki.
-Osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne.
-Pełnomocnicy systemów zarządzania.
-Prawnicy zapewniający obsługę prawną jednostki.
-Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy.

Dowiesz się jak:

 • praktycznie zaplanować i wdrożyć efektywny program zgodności (compliance) lub program antykorupcyjny zgodny z wytycznymi CBA,
 • zaplanować wdrożenie mechanizmów sygnalizowania i ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937,
 • wykorzystać w tym celu i wzmocnić system kontroli zarządczej w jednostce,
 • wzmocnić bezpieczeństwo prawne jednostki, jej kierownictwa i pracowników dzięki rozwiązaniom systemowym.

Dzień 1
1. Skąd się biorą nadużycia? Trójkąt nadużyć.
2. Programy zgodności (compliance) – tło historyczne.
3. Programy zgodności i antykorupcyjne oraz wytyczne CBA w świetle:
a. przepisów o kontroli zarządczej,
b. standardów ISO 19600 i ISO 3700,
c. przepisów dotyczących etyki w sektorze publicznym.
4. Sygnaliści – tło historyczne.
5. Wymagania dyrektywy 2019/1937 oraz wytyczne CBA w zakresie:
a. stworzenia kanałów sygnalizowania,
b. ochrony sygnalistów,
c. procedury postępowań wyjaśniających.
6. Praktyczne aspekty wdrożenia systemów sygnalizowania i ochrony sygnalistów:
a. wariant minimum,
b. wariant optymalny,
c. od czego zależy skuteczność?
7. Część warsztatowa – jak przeprowadzić samoocenę posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych w oparciu o formularz samooceny.
8. Praca domowa (lektura)

Dzień 2
9. Praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA (compliance, antykorupcja):
a. zaangażowanie kierownictwa – przywództwo formalne i faktyczne
b. zintegrowanie zgodności z misją – zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości,
c. kompetencje i zadania pracowników ds. zgodności i ds. przeciwdziałania korupcji – zasoby osobowe i intelektualne,
d. kluczowe kompetencje i projektowanie rozwiązań,
e. ocena ryzyka – zarządzanie ryzykiem korupcji i braku zgodności w sektorze publicznym,
f. szkolenia, świadomość i komunikacja,
g. polityka prezentowa i rejestr korzyści,
h. monitorowanie i samoocena
i. sankcje oraz narzędzia profilaktyczne.
10. Użyteczne uzupełnienia:
a. efektywne mechanizmy analizy oświadczeń o stanie majątkowym,
b. osłona antykorupcyjna – blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi.
11. Podsumowanie praktyczne – 6 kroków, od których należy zacząć.
12. Wytyczne CBA w zakresie indywidualnym
a. sposoby zachowania w sytuacji korupcyjnej,
b. konflikt interesów,
c. zasady prawidłowej komunikacji i relacji z interesariuszami.
13. Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.

Maciej Wnuk

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania konfliktowi interesów i korupcji, m.in.:

 • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”,
 • „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych. Praktyczny poradnik”,
 • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
 • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”.

Zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy zarządzania ryzykiem konfliktu interesów i korupcji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 24. listopada  cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!!

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

Start:
8 grudzień_09:00
Koniec:
9 grudzień_13:30
Koszt:
499zł (+VAT)
Wydarzenie kategorii:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , , , , , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.