szkolenie online

Wymagania potrzebne do przeprowadzenia inwestycji i podpisania umowy generalnego wykonawstwa

ID szkolenia: 2623

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, analiza, edukacja, inwestycje, reaizacja, roboty, ryzyko

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Czy wiesz:
• czy tylko inspektor nadzoru może odebrać roboty budowlane?
• jaka jest procedura sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę?
• kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
• kiedy można realizować roboty budowlane bez pozwolenia na budowę?
• przy jakich robotach budowlanych nie obowiązują aktualne warunki techniczne?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem przede wszystkim przygotowania oraz także realizacji inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów.
Szkolenie koncertuje się przede wszystkim na najważniejszych etapach procesu inwestycyjnego, determinujących sukces lub porażkę inwestycji, czyli na planowaniu i przygotowaniu inwestycji.
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
• zasady (procedury) planowania i przygotowania robót budowlanych,
• podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
• zakres ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
• pułapki czyhające na inwestora w procesie budowlanym.

Korzyści ze szkolenia:
• Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku zapoznają się z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego, przede wszystkim na etapie planowania i przygotowania inwestycji.
• Wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne w realizacji robót budowlanych.
• Omówimy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.
• Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować roboty budowlane i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas jej realizacji.
• Wskażemy wchodzące w życie nowe przepisy Prawa budowlanego.
• Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas realizacji remontów i innych robót budowlanych.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:
• osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i nadzorem nad prowadzeniem robót budowlanych,
• właścicieli i zarządców budynków,
• osób zajmujących się weryfikacją i rozliczaniem wniosków kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji
• działów technicznych, administracyjnych,
• pracowników urzędów – osób, które zarządzają obiektami użyteczności publicznej.

Program szkolenia

Moduł I. Studium wykonalności
• Analiza rynku
• Cel i zasady tworzenia studium wykonalności
• Audyt inwestycji, czyli wielopłaszczyznowa analiza due dilligence
• Analiza ryzyka

Moduł II. Ustalenie sposobu realizacji inwestycji
• Modele organizacyjnych inwestycji w zależności od przyjętych rozwiązań kontraktowych:
◦ „klasyczny” sposób realizacji,
◦ generalne wykonawstwo
◦ system pakietowy
◦ zaprojektuj i wybuduj
• Ogólne zasady kontraktowania robót
◦ Kontrakt obmiarowy (kosztorysowy).
◦ Kontrakt ryczałtowy

Moduł III. Prace projektowe
• Dokumentacja niezbędna do pozwolenia na budowę
• Sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego przez urząd
• Dokumentacja niezbędna do robót „na zgłoszenie”
• Dokumentacja niezbędna do robot niewymagające ani pozwolenia ani zgłoszenia
• Zakres niezbędnej dokumentacji a wybrany model kontraktowy.
◦ Realizacja robót w oparciu o dokumentację dostarczaną przez inwestora
◦ Realizacja robót w systemie „zaprojektuj i zbuduj”
• Program funkcjonalno-użytkowy
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• Nowe wymagania techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.

Moduł IV. Realizacja inwestycji budowlanych
• Uczestnicy procesu inwestycyjnego
◦ Inwestor i inwestor zastępczy
◦ Kierownik Budowy
◦ Nadzór inwestorski
◦ Projektant
◦ Wykonawca
• Nadzór i monitorowanie robót budowlanych
• Odpowiedzialność w trakcie realizacji robót
• Umowa o roboty budowlane a sposób realizacji inwestycji:
◦ „klasyczny” sposób realizacji,
◦ generalne wykonawstwo
◦ system pakietowy
◦ zaprojektuj i wybuduj
• Zmiany w umowy o roboty budowlane
• Istotne zmiany wymagające zmiany pozwolenia na budowę
• Zmiany nieistotne

Moduł V. Przekazanie obiektu do eksploatacji
• Odbiór końcowy
• Zawiadomienie o zakończeniu robót czy pozwolenie na użytkowanie
• Wymagana dokumentacja
• Obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego przy odbiorze do użytkowania.

Prowadzący

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje  firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

 Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

22 czerwiec 2023 09:00

Data do:

22 czerwiec 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

479 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.

Zobacz więcej

Obowiązkowe kontrole zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i podmiotów oddających odpady na podstawie umowy – ćwiczenia praktyczne, przykłady dokumentów

Zobacz więcej

Pas drogowy: zajęcie pasa, reklamy w pasie drogowym, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia