szkolenie online

Wymagania potrzebne do przeprowadzenia inwestycji i podpisania umowy generalnego wykonawstwa

ID szkolenia: 2623

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, analiza, edukacja, inwestycje, reaizacja, roboty, ryzyko

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Czy wiesz:
• czy tylko inspektor nadzoru może odebrać roboty budowlane?
• jaka jest procedura sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę?
• kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
• kiedy można realizować roboty budowlane bez pozwolenia na budowę?
• przy jakich robotach budowlanych nie obowiązują aktualne warunki techniczne?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem przede wszystkim przygotowania oraz także realizacji inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów.
Szkolenie koncertuje się przede wszystkim na najważniejszych etapach procesu inwestycyjnego, determinujących sukces lub porażkę inwestycji, czyli na planowaniu i przygotowaniu inwestycji.
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:
• zasady (procedury) planowania i przygotowania robót budowlanych,
• podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
• zakres ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
• pułapki czyhające na inwestora w procesie budowlanym.

Korzyści ze szkolenia:
• Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku zapoznają się z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego, przede wszystkim na etapie planowania i przygotowania inwestycji.
• Wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne w realizacji robót budowlanych.
• Omówimy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.
• Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować roboty budowlane i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas jej realizacji.
• Wskażemy wchodzące w życie nowe przepisy Prawa budowlanego.
• Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas realizacji remontów i innych robót budowlanych.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:
• osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i nadzorem nad prowadzeniem robót budowlanych,
• właścicieli i zarządców budynków,
• osób zajmujących się weryfikacją i rozliczaniem wniosków kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji
• działów technicznych, administracyjnych,
• pracowników urzędów – osób, które zarządzają obiektami użyteczności publicznej.

Program szkolenia

Moduł I. Studium wykonalności
• Analiza rynku
• Cel i zasady tworzenia studium wykonalności
• Audyt inwestycji, czyli wielopłaszczyznowa analiza due dilligence
• Analiza ryzyka

Moduł II. Ustalenie sposobu realizacji inwestycji
• Modele organizacyjnych inwestycji w zależności od przyjętych rozwiązań kontraktowych:
◦ „klasyczny” sposób realizacji,
◦ generalne wykonawstwo
◦ system pakietowy
◦ zaprojektuj i wybuduj
• Ogólne zasady kontraktowania robót
◦ Kontrakt obmiarowy (kosztorysowy).
◦ Kontrakt ryczałtowy

Moduł III. Prace projektowe
• Dokumentacja niezbędna do pozwolenia na budowę
• Sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego przez urząd
• Dokumentacja niezbędna do robót „na zgłoszenie”
• Dokumentacja niezbędna do robot niewymagające ani pozwolenia ani zgłoszenia
• Zakres niezbędnej dokumentacji a wybrany model kontraktowy.
◦ Realizacja robót w oparciu o dokumentację dostarczaną przez inwestora
◦ Realizacja robót w systemie „zaprojektuj i zbuduj”
• Program funkcjonalno-użytkowy
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• Nowe wymagania techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.

Moduł IV. Realizacja inwestycji budowlanych
• Uczestnicy procesu inwestycyjnego
◦ Inwestor i inwestor zastępczy
◦ Kierownik Budowy
◦ Nadzór inwestorski
◦ Projektant
◦ Wykonawca
• Nadzór i monitorowanie robót budowlanych
• Odpowiedzialność w trakcie realizacji robót
• Umowa o roboty budowlane a sposób realizacji inwestycji:
◦ „klasyczny” sposób realizacji,
◦ generalne wykonawstwo
◦ system pakietowy
◦ zaprojektuj i wybuduj
• Zmiany w umowy o roboty budowlane
• Istotne zmiany wymagające zmiany pozwolenia na budowę
• Zmiany nieistotne

Moduł V. Przekazanie obiektu do eksploatacji
• Odbiór końcowy
• Zawiadomienie o zakończeniu robót czy pozwolenie na użytkowanie
• Wymagana dokumentacja
• Obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego przy odbiorze do użytkowania.

Prowadzący

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje  firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

 Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

22 czerwiec 2023 09:00

Data do:

22 czerwiec 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

479 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Spółki komunalne – nadzór i kontrola

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia