Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne.

21 stycznia_09:00 - 13:00

399zł

Termin: 21. stycznia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy urzędów gmin, którzy na codzień zajmują się procedurą wydawania decyzji środowiskowych.

 1. Wszczęcie postępowania.
  1. Analiza wniosku i sprawdzenie kompletności.
  2. Uzupełnienie wniosku.
  3. Wszczęcie postępowania.
 2. Postępowanie wyjaśniające.
  1. Raport, a karta informacyjna przedsięwzięcia.
  2. Charakter raportu w kontekście postępowania dowodowego.
  3. Charakter i rola uzgodnień i opinii w toku postępowania.
  4. Wiedza specjalna, a konieczność powołania biegłego w oparciu o przepisy KPA.
  5. Ustalenie katalogu stron postępowania i obowiązki z tym związane.
  6. Ustalenie zakresu oddziaływania przedsięwzięcia.
 3. Decyzja środowiskowa.
  1. Opis uwarunkowań.
  2. Zakres i opis obowiązków nakładanych na inwestora.
  3. Wpływ raportu i uzgodnień na treść uzasadnienia decyzji.
  4. Kwestie związane z zakończeniem eksploatacji inwestycji.
  5. Załączniki, a treść uzasadnienia decyzji.
 4. Postępowanie odwoławcze.
  1. Najczęstsze problemy formalne.
  2. Najczęstsze problemy materialne.
 5. Dyskusja – pytania uczestników szkolenia.

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwestiami związanymi z funkcjonowaniem samorządu i administracji zajmował się już na studiach, w trakcie których odbywał praktyki w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych i Regionalnych Izbach Obrachunkowych, a pracę magisterską pisał pod okiem prof. dr hab. Barbary Adamiak.

Od ponad 10 lat zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i inwestorów prywatnych, w szczególności w zakresie inwestycji, zamówień publicznych i postępowań środowiskowych. Autor i współautor kilku publikacji z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, prowadził i organizował również szkolenia natury prawniczej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na doradztwo zarówno dla organów administracji, jak i dla stron postępowań, potrafi spojrzeć na problemy administracyjno-prawne w sposób bardziej złożony i wielowymiarowy.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

ZGŁOŚ SIĘ DO 27 GRUDNIA I SKORZYSTAJ Z CENY 339 zł / osobę

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.