Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Warsztaty z wynagrodzeń dla zaawansowanych – zmiany w 2020 i 2021 r. oraz szczególne przypadki w rozliczeniu wynagrodzeń.

15 stycznia_09:00 - 13:00

299zł (+VAT)

Termin: 15 stycznia  Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracujesz w dziale płac lub księgowości? Sprawdzasz system kadrowo-płacowy podczas wdrożenia lub po każdej aktualizacji? Wiesz kto odpowiada za poprawność naliczeń wynagrodzeń i dokonywania potrąceń? Pracownik sporządzający listy płac. To tylko pozory, że systemy kadrowo-płacowe same dokonują poprawnych wyliczeń. Trzeba mieć ograniczone zaufanie do producentów programów, oni nie wezmą odpowiedzialności za poprawność
wyliczeń. Tak, znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i dokonywania potrąceń jest niezbędna, aby sprawdzić poprawność list płac. Nie czekaj więc, weryfikuj i uzupełniaj swoją wiedzę. Warsztaty z wynagrodzeń mają na celu umożliwienie uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi zmianami w wynagrodzeniach oraz nabycie umiejętności naliczania wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych:
1. zmiany w uldze dla młodych do 26 roku życia
2. naliczania, pobierania i wpłacania do instytucji finansowej wpłat uczestnika PPK i podmiotu zatrudniającego
3. sfinansowania składek przez podmiot zatrudniający w przypadku przekwalifikowania umów zlecenia w związku z błędnym ustaleniem obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym – interpretacje organów podatkowych a wyroki SN
4. przekwalifikowania świadczeń wypłacanych w związku z niezdolnością do pracy
5. rozliczenia nadpłaconego świadczenia w postaci zwrotu – wpłata pracownika do kasyfirmy

Program szkolenia

I. Zmiany w podatku dochodowym oraz ZUS

1. Zmiany w uldze dla młodych do 26 roku życia od 01.01.2021 r.
2. Nowe formularze podatkowe od 18.11.2020 r.
3. Obowiązek przekazywania do ZUS informacji o zawarciu umowy o dzieło przez
płatnika składek – od 01.01.2021 r.

II. Zasady ustalania wysokości wpłat przekazywanych na rachunek uczestnika

PPK (pracownika i zleceniobiorcy)
1. Podstawa naliczania wpłat – definicja wynagrodzenia stanowiącego podstawę
naliczania wpłat
2. Źródła dokonywania wpłat – wysokość wpłat podstawowych i dodatkowych
3. Limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki uczestnika PPK
4. Wpływ wpłat na wynagrodzenie uczestnika PPK
5. Możliwość zmiany wpłaty podstawowej – szczególny przypadek
6. Brak możliwości złożenia deklaracji obniżenia wpłat
7. Zwrot wpłaty uczestnikowi PPK
8. Zasady potrącania wpłaty do PPK dokonywanej ze środków uczestnika PPK oraz ujęcie wpłaty do PPK dokonywanej ze środków podmiotu zatrudniającego w miesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i Polskiego Funduszu Rozwoju
9. Zasady opodatkowania wpłat do PPK dokonywanych ze środków podmiotu
zatrudniającego – przypadki szczególne – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
10. Środki zgromadzone na rachunku PPK a egzekucja sądowa lub administracyjna
11. Zwolnienie z dokonywania wpłat w sytuacjach szczególnych
12. Przesunięcie terminów wdrożenia PPK
13. Case study – rozliczenie w osiągniętym wynagrodzeniu wpłat: uczestnika PPK
będącego pracownikiem oraz zleceniobiorcą oraz podmiotu zatrudniającego.

III. Szczególne przypadki w ustalaniu wynagrodzeń i korygowanie list płac

1. Case study – rozliczenie niedopłaty składek na ubezpieczenie społeczne w
przypadku niewłaściwego ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom
społecznym a interpretacje organów podatkowych a wyroki SN
2. Case study – przekwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego w zasiłek
chorobowy i odwrotnie
3. Case study – zwrot nienależnie pobranego świadczenia do kasy a rozliczenie
podatkowe

Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Płace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce oraz programu dla studiów podyplomowych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Pracy (ludzkimi). Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w
praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 12 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od 9 lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 7.000 osób

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 04 stycznia  2021 r. cena za osobę to jedyne 249zł/ os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.