Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Warsztaty z ustalania wynagrodzeń za pracę w 2022 roku

22 lutego_10:00 - 15:00

379zł

Termin: 23 lutego Cena: 379 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia:

Od 2022 roku wchodzą bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę. Powstało wiele niejasności i pytań, jak naliczać wynagrodzenia w różnych problematycznych sytuacjach. Celem szkolenia jest przeanalizowanie niejasności i wskazanie praktycznych rozwiązań:
1. zasady stosowania mechanizmu naliczania i poboru podatku wprowadzone rozporządzeniem i obowiązujące od 08.01.2022 r.
2. zasady stosowania ulgi dla pracowników – kiedy warto ją zastosować, a kiedy należy złożyć oświadczenie o jej niestosowaniu
3. wpływ ulgi na kilka wypłat w miesiącu – jak rozliczać kolejne wypłaty w różnych konfiguracjach
4. wynagrodzenia dla różnych grup podatników
5. ustalanie wynagrodzeń w sytuacjach nietypowych.

Program

I. Mechanizm pobierania i przekazania przez płatnika zaliczek na PIT – zmiany od 08.01.2022 r.
1. nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy przy dochodzie do 12.800 zł
2. wobec jakich grup płatników stosujemy mechanizm z rozporządzenia
3. oświadczenie o niestosowanie mechanizmu wprowadzonego rozporządzeniem – kto może je złożyć
4. skutki dla podatników – czy nowy mechanizm chroni wynagrodzenia przed ich zmniejszeniem?

II. Ustalenie wynagrodzenia z zastosowaniem ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej)
1. Zasady stosowania ulgi dla pracowników i wpływ ulgi na naliczenie wynagrodzenia miesięcznego oraz roczne rozliczenie podatku dochodowego
2. Ustalenie wynagrodzenia netto z zastosowaniem wzorów do ustalania ulgi dla pracowników
3. Porównanie wynagrodzeń ustalonych z zastosowaniem lub pominięciem wskaźników:
a. kosztów uzyskania przychodów (złożenie oświadczenia o niestosowaniu kosztów uzyskania przychodów)
b. kwoty zmniejszającej podatek (brak PIT-2)
c. ulgi dla pracownika
4. Ustalenie wynagrodzenie z zastosowaniem ulgi dla pracowników przy kilku wypłatach w trakcie miesiąca
a. powstanie prawa do ulgi dla pracowników przy pierwszej liście płac w danym miesiącu (np. pierwsza wypłata wysoka a druga wypłata niska)
b. utrata prawa do ulgi dla pracowników przy drugiej liście płac w danym miesiącu (np. pierwsza wypłata niska z wystąpieniem ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy a druga wypłata wysoka)
c. nabycie prawa do ulgi dla pracowników w przedziale 5.701 zł – 8.549 zł przy pierwszej liście a następnie nabycie prawa do tej ulgi w przedziale powyżej 8.549 – 11.141 zł

III. Ustalanie wynagrodzeń dla różnych grup podatników
1. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
2. Umowa o zlecenia lub umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub praca świadczona na rzecz własnego pracodawcy
3. Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menadżerskiego
4. Wynagrodzenia dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członka zarządu)
5. Wynagrodzenie dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy akt powołania – wynagrodzenie do 200 zł

IV. Ustalanie wynagrodzeń w różnych nietypowych sytuacjach
1. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
2. Wynagrodzenie uczestnika PPK z zastosowaniem ulgi dla pracowników
3. Zastosowanie ulgi dla pracowników przy wypłacie w jednym miesiącu wynagrodzenia za pracę i zasiłku (świadczenia z ubezpieczenia społecznego finansowanego przez ZUS)
4. Wynagrodzenie objęte jednym ze zwolnień przedmiotowych (ulga dla rodzin wielodzietnych, ulga dla powracających z zagranicy, ulga dla pracującego emeryta opłacającego składki na ubezpieczenie społeczne).

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 27 stycznia 2022 r. cena za osobę to jedyne 349zł/os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.