Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

VAT w kulturze. Kontrole NIK. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach.

1 marca_09:00 - 14:00

339zł

Termin: 1 marca   Miejsce: online  Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i opis szkoleniaAdresaciKORZYŚCIProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • instytucje kultury
 • muzea
 • jednostki budżetowe,
 • zakłady budżetowe,
 • instytuty naukowe,
 • jednostki badawcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące zadania publiczne.
 • urzędy.

Korzyści dla uczestników:

 • uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT
* jednostka jako podatnik,
* czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
* czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
* kiedy przysługuje odliczenie,
* bartery, darowizny, sponsoring,
* czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
* zwolnienie podmiotowe,
* rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

2. Stawki VAT i zwolnienie
* zwolnienie przedmiotowe,
* zmiany wynikające z nowej matrycy VAT, publikacje, książki, publikacje elektroniczne,
* WIS,
* usługi kulturalne zwolnione z VAT
* usługi wstępu,
* opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
* opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
* najem pomieszczeń,
* administrowanie nieruchomością,
* imprezy, koncerty, wydarzenia,
* bartery, nagrody,
* sposoring,
* konkursy.

3. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie
* pojęcie prewspółczynnika,
* sposób liczenia współczynnika,
* koszty ogólne i inwestycyjne,
* alokacja bezpośrednia zakupów,
* kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
* zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
* klucze przypisania.

4. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych
* przybliżenie nowych przepisów:
* dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
* GTU,
* procedury,
* oznaczenia dokumentów,
* likwidacje deklaracji,
Przesyłanie nowego JPK_VAT,
* terminy,
* kary i sankcje.
* objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
* odpowiedzi MF na pytania.
* nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
* procedury,
* sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
* typowe błędy i wątpliwości,
* jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
* kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
* sposoby korekty JPK, czynny żal?

5. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT
* nowe zasady korekty obrotu VAT,
* objaśnienia MF,
* zmiany w eksporcie,
* wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
* spójne kursy walut,
* nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
* podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.

6. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur
* główne założenia,
* wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.

7. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA.
* kiedy przysługuje odliczenie,
* kiedy VAT jest kwalifikowany,
* kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
* jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
* co wpisywać we wniosek,
* orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

8. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment
* metodyka należytej staranności,
* przepisy, objaśnienia i praktyka,
* split payment MPP w nowym JPK,
* katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
* wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
* problemy praktyczne,
* co grozi w przypadku błędu?
Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
* wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

9. Kontrole NIK– pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych.
* Odliczać czy nie odliczać?
* Gospodarność a brak odliczeń,
* MDR – schematy podatkowe,
* specyficzna sprzedaż w jednostkach,
* Umowy bezgotówkowe,
* Importy usług,
* Typowe błędy,
* Rekomendacje z praktyki.

10. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości
* pierwsze zasiedlenie,
* orzeczenie TSUE,
* zakres zwolnienia po zmianach,
* konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
* problemy interpretacyjne,
* zmiana użytkowania wieczystego we własność.

11. Sesja pytań

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa (www.podatkisamorzadu.pl).

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych.

Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilkudziesięciu centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 11 lutego cena szkolenia to 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.