szkolenie online

Vademecum zmian kadrowych 2023,czyli co nowego w nowym roku?

ID szkolenia: 2557

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#2023, #kadry, #Kodeks_pracy, #nowości, #płace, #vademecum, #warsztaty, #zmiany_kadrowe
Opiekun szkolenia

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z obszaru kadr i płac. Podczas szkolenia metodą warsztatu w oparciu o liczne przykłady zostaną omówione najważniejsze problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej kadrowo-płacowej, a także ich analiza na podstawie obowiązujących przepisów.

Program szkolenia

Jak prowadzić kadry w 2023?
Część 1
-Umowę o pracę a umowy cywilnoprawne w świetle kontroli PIP, ZUS i orzecznictwa.
-Nawiązanie stosunku pracy – procedura zatrudniania pracownika zgodnie z RODO
-Dobre praktyki przy kształtowanie stosunku pracy – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika – omówienie najczęstszych problemów
-Zasady tworzenia dokumentacji osobowej- teczki A, B,C, D
-Dokumentacja urlopowa 2023 – urlopy zaległe, bieżące, dodatkowe – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
-Czas pracy 2023
-Zasady prowadzenia dokumentacji czasu pracy- najczęstsze błędy
-Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne
-ZFŚŚ 2023
-Rozwiązywanie umowy o pracę ze szczególnym omówieniem najczęstszych problemów

Część 2.
-Praca zdalna w Kodeksie Pracy – jak się do niej przygotować?
-Pojęcie pracy zdalnej.
-Polecenie pracy zdalnej wg dotychczasowych zasad.
-Miejsce wykonywania pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy i pracownika.
-Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia.
-Sposoby świadczenia pracy zdalnej
-Kiedy pracownik ma prawo wnioskować o pracę zdalną
-Zaprzestanie pracy zdalnej
-Jak prawidłowo skonstruować zasady pracy zdalnej.
-Co reguluje warunki pracy zdalnej
-Co powinny zawierać przepisy wewnątrzzakładowe
-Jak kontrolować pracownika zdalnego:
-Ochrona pracownika wykonującego pracę zdalną
-BHP w pracy zdalnej
-Zasady prowadzenia dokumentacji w przypadku pracy zdalnej

Część 3
-Kontrola trzeźwości
-Alkohol i środki odurzające w pracy – czy pracodawca będzie mieć nowe narzędzia kontroli?
-Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących z pracodawcą w ramach działalności gospodarczej?
-Czy możliwa będzie kontrola prewencyjna?
-Jak ustawodawca podchodzi do problemu tzw. środków odurzających?
-Co powinna zawierać procedura kontroli trzeźwości i jaki jest tryb jego wydania?

Część 4
-Dyrektywy unijne jak zmienią kodeks pracy. Jak należy przygotować się do zmian?
-Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
-Zmiany w umowach o pracę na okres próbny,
-Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
-Zapewnieniu pracownikowi prawa do wystąpienia z zapytaniem o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy oraz obowiązki pracodawcy udzielenia pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem
-Prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku;
-Zmiany w urlopach rodzicielskich
-Urlop opiekuńczy po nowemu
-Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika
-Elastyczna organizacji pracy;
-Skróceniu okresu z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka do urlopu ojcowskiego
-Przepisy chroniące pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy
-Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy, delegowanie poza stałe miejsce pracy tylko za zgodą pracownika – zmiana wieku dziecka z 4 do 8 roku życia
-Doprecyzowanie zasad urlopu wychowawczego

Jak prowadzić płace w 2023 r?
Część I
Wskaźniki 2023
✓ Minimalne wynagrodzenie w 2023 i jego wpływ na wskaźniki w 2023.
✓ Minimalne wynagrodzenie za pracę a stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych
✓ Dodatek za prace w porze nocnej
✓ Współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
✓ Kwoty wolne od potrąceń
✓ Ograniczenie podstawy emerytalno- rentowej

Część II
Rozliczanie wynagrodzeń 2023 – co zawiera lista płac?
✓ Lista płac 2023
✓ Zasady prowadzenia dokumentacji wypłacanego wynagrodzenia.
✓ Polski Ład – podsumowanie najważniejszych zmian
✓ PIT-2 2023 czyli nowe rozwiązania dotyczące stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej
✓ Przywrócenie ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci
✓ Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
✓ Doprecyzowanie zasad rezygnacji przez podatnika ze stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu
✓ Zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników
✓ Odszkodowania i odprawy 2022/2023
✓ Zasiłki na przełomie roku kalendarzowego

Część II Przykładowe zadania i listy płac 2023 – część warsztatowa
✓ Lista płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.
✓ Potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za choroby
✓ Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
✓ Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.
✓ Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
✓ Lista płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2023 r.
✓ Lista płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%
✓ Rozliczenie umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r do 200zł

Część III. Pytania i odpowiedzi

Część IV Podsumowanie i zakończenie.

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 czerwiec 2023 08:00

Data do:

12 czerwiec 2023 11:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

330 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie spraw obronnych

Zobacz więcej

MANDATY KARNE, KARY PORZĄDKOWE ORAZ ZRYCZAŁTOWANE WYDATKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO – EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 2024 PO ZMIANACH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE OD 25 MARCA 2024. OBOWIĄZKI STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH ORAZ URZĘDÓW GMIN W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, ULG W SPŁACIE I EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE MANDATÓW KARNYCH I KAR PORZĄDKOWYCH. ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE NA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW I KAR PORZĄDKOWYCH (e-TW) ORAZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAWIADOMIENIA WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO (e-ZW).

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia