szkolenie online

Ustawa o doręczeniach elektronicznych, PURDE i PUH podmiotach  publicznych. Zmiany w kpa.

ID szkolenia: 2703

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #ustawa o e-doręczeniach, #webinar, e-Doręczenia, KPA
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 21. kwietnia cena to jedyne 389 zł/os!

Program szkolenia

1. Terminy wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych dla poszczególnych podmiotów publicznych.
2. Czy przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych dotyczą podmiotów niepublicznych i w jakim zakresie. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi
3. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego PURDE – na czym polega, standardy, kogo dotyczy, zasady.
4. Kwalifikowane Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego KURDE – na czym polegają, standardy, kogo dotyczą, zasady.
5. Publiczna Usługa Hybrydowa PUH – na czym polega, terminy stosowania, przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej
6. Operator wyznaczony – Poczta Polska
7. Adres do doręczeń elektronicznych a skrzynka do doręczeń, konfigurowanie, systemy EZD. Zadania podmiotu publicznego
8. Rozporządzenia wykonawcze – pojemność i dostępność skrzynek do doręczeń.
9. Baza Adresów Elektronicznych – Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
10. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji, kiedy nie stosujemy ustawy, kiedy nie stosujemy PURDE i PUH
11. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
12. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
13. Wniosek o adres do doręczeń- jak złożyć. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych
14. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
15. Czy możliwa jest rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
16. Chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
17. Publiczna Usługa Hybrydowa .Procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej. Negatywne przesłanki przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.
18. Rozporządzenie wykonawcze dotyczące PUH
19. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
20. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne.
21. REGULAMIN Poczty Polskiej świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej
22. Rozporządzenia wykonawcze – pojemność i dostępność skrzynek
23. Omówienie Zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych i ich wpływ na sposób prowadzenia postępowania administracyjnego
a) Zmiany w art. 14 kpa – zasada pisemności i jej wpływ na pozostałe zmiany w kpa
b) Zmiany we wszczęciu postępowania
c) Zmiany dotyczące terminów załatwiania spraw
d) Zmiany we wnoszeniu podań – art.63 kpa
e) Zmiany w doręczaniu korespondencji – art. 39 i dalsze kpa
f) Miejsce doręczenia
g) Potwierdzenia odbioru
h) Obliczanie terminów
i) Elementy składowe decyzji, postanowień
j) Zaświadczenia
k) Przepisy przejściowe

Prowadzący

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 maj 2023 08:00

Data do:

05 maj 2023 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Dyscyplina finansów w zamówieniach publicznych – czym jest i jak się przed tym uchronić?

Zobacz więcej

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Tworzenie i działanie kas zapomogowo-pożyczkowych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia