szkolenie online

URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY

ID szkolenia: 1596

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#nieobecności, #systemy_czasu_pracy, #urlop_bezpłatny, #urlop_wypoczynkowy, #urlopy, #zwolnienia, praca, pracownik
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 11. października cena to 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 25. października cena to 319 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane  ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ustalania uprawnień i rozliczania urlopu wypoczynkowego;
  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów,  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Program szkolenia

I. URLOPY PRACOWNICZE.I. Urlop wypoczynkowy.
1. Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do
uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego.
Wpływ urlopu bezpłatnego i wychowawczego na wymiar urlopu.
2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w tym w wymiarze godzinowym).
3. Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na
żądanie.
4.Wykorzystanie urlopów zaległych.
5. Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
6.Wpływ choroby pracownika na urlop wypoczynkowy.
7. Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za
urlop.
8. Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
9. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.2. Urlop bezpłatny.
1. Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu
zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
2. Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.

 

II. URLOP SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W KODEKSIE PRACY.

III. ZWOLNIENIA OD PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
1. Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
2. Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
3. Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
4. Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
5. Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy

Prowadzący

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej .
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

08 listopad 2022 09:00

Data do:

08 listopad 2022 13:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – 3-dniowe warsztaty online

Zobacz więcej

Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

Zobacz więcej

Obowiązki archiwisty zakładowego jako procedury realizowane w archiwach zakładowych i składnicach akt

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia