Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Umowy w prawie energetycznym – praktyczne aspekty prawne

29 września_09:00 - 13:00

399zł

Termin: 29. września Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, którzy na co dzień zajmują się procedurą wydawania decyzji środowiskowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

1. Rodzaje umów w prawie energetycznym – zagadnienia ogólne.
a) Umowa o przyłączenie.
b) Umowa sprzedaży energii.
c) Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii.
d) Umowa kompleksowa.
e) Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych.
f) Umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego.
2. Obowiązek zawarcia umów w prawie energetycznym.
3. Dopuszczalność odmowy zawarcia umów energetycznych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
4. Orzeczenie zawarcia umowy w prawie energetycznym przez Prezesa URE.
5. Forma umów w prawie energetycznym.
6. Zawieranie umów z konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
a) Konieczność weryfikacji umów prawa energetycznego wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
b) Niedozwolone postanowienia umowne w umowach prawa energetycznego – przykłady.
c) Prawa konsumenta w umowach energetycznych.
7. Rozwiązanie umów w prawie energetycznym.
a) Rozwiązanie umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne.
b) Rozwiązanie umowy przez kontrahenta przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Umowa o przyłączenie – zagadnienia szczegółowe.
a) Określenie warunków przyłączenia.
b) Obligatoryjne elementy umowy.
c) Fakultatywne elementy umowy.
d) Kwalifikacja umowy o przyłączenie.
e) Umowa kompleksowa – zagadnienia szczegółowe.
f) Ogólne warunki umów.
g) Termin zawarcia umowy.
h) Obligatoryjne elementy umowy wynikające z ustawy prawo energetyczne.
i) Obligatoryjne elementy umowy wynikające z aktów wykonawczych.
j) Fakultatywne elementy umowy.

O sobie:

Radca Prawny/prawnik to mój zawód.  W swojej działalności prawniczej tłumaczę skomplikowany język paragrafów, tak aby był on zrozumiały dla każdego.

Jako prawnika cechuje mnie empatyczne podejście do klienta. Misją Kancelarii Radcy Prawnego jest udzielenie pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Zachęcam podmioty, którym udzielam porad do bieżącego rozwiązywania problemów prawnych. Nie zalecam zamiatania ich pod dywan, gdyż pewnego dnia może okazać się, że się tam już nie mieszczą.

Moim klientom tłumaczę, iż do każdego niezrozumiałego wzorca umowy powinna być dołączona ulotka o treści – „przed podpisaniem skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem”.

Apeluję także do moich klientów, że maksyma „lepiej zapobiegać, niż leczyć” znajduje zastosowanie także względem ich sytuacji prawnej.

Jako radca prawny stosuję maksymę „jak cię wyrzucają drzwiami, wejdź oknem”. Innymi słowy nawet gdy zapada orzeczenie niekorzystne dla mojego Klienta to „walczę do końca”. W ten sposób m.in. inicjowałem postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakończone wygraniem sprawy przez mojego Klienta. Więcej na ten temat można przeczytać.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 6 września cena za szkolenie to 359 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Szczegóły

Data:
29 września
Czas:
09:00 - 13:00
Koszt:
399zł
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , ,

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.