Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Umowy IT w sektorze prywatnym i publicznym wybrane zagadnienia .

26 lipca_09:00 - 13:00

299(+VAT)

Termin: 26 lipiec   Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 1. Rodzaje i ogólna charakterystyka umów IT
 • Umowy na wdrożenie systemu informatycznego.
 • Umowy outsourcingowe, umowy serwisowe.
 • Umowy licencji na korzystanie z oprogramowanie.
 • Konstrukcja tzw. legalnego użytkownika.
 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem umów IT (np. opóźnieniem realizacji projektu, niedochowaniem SLA).
 • Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • Pojęcie tzw. siły wyższej.
 • Kary umowne.
 1. Rozwiązania oraz zmiany umów IT w związku z epidemią koronawirusa COVID 19.
 • Możliwość wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez stronę. Zasady rozliczenia stron.
 • Prawo żądania zmiany lub rozwiązania umowy przez sąd (tzw. rebus sic stantibus). Zasady

rozliczenia stron.

 1. Zabezpieczenie negocjowanych umów oraz renegocjacja zmiany umów IT w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemii (klauzule adaptacyjne itp.).
 2. Depozyt kodu źródłowego.
 • Modele depozytu kodu źródłowego oprogramowania i praktyka rynkowa.
 • Konstrukcja umowy depozytu kodu źródłowego.
 • Zapewnienie sobie prawa i rzeczywistej możliwości modyfikacji i rozwoju oprogramowania.
 1. Umowy IT – przykładowa SWZ / OPIW w zamówieniu publicznym – case study.
 2. Umowy IT a ochrona danych osobowych.
 • Odpowiedzialność stron za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 • czy i kiedy praca na własnym sprzęcie lub sprzęcie zamawiającego/zleceniodawcy
 • umowa powierzenia – wybrane elementy
 1. Umowa IT a bezpieczeństwo informacji.
 • Dostępność stron internetowych
 • Informacje niejawne
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Tajemnica zawodowa
 • Ochrona praw autorskich
 • Ochrona danych osobowych
 • Ustawa o rachunkowości
 • Krajowy system cyberbezpieczeństwa
 • PZP – cyberbezpieczeństwo i skutki jego naruszenia w PZP
 • Inne regulacje ( KRI,KK, KPA)

 

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne – umowy).

Uczestnik prac legislacyjnych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy wyniesione z różnych instytucji – od firm , w tym międzynarodowych, poprzez urzędy administracji rządowej i samorządowej a także działalność publicystyczna dały bazę do specyficznego podejścia w zakresie prowadzonych szkoleń.  Praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do zapotrzebowania uczestników są ich nieodzownym elementem, a prowadzone tzw. burze mózgów i dyskusje wręcz nieodzowne.

Od lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona danych osobowych, zagadnienia poufności są podstawą prowadzenia działalności biznesowej. Do jej doświadczeń zawodowych zalicza się także współpraca z syndykiem masy upadłości, firmami z sektora budowlanego, komputerowej, gospodarki odpadami, JST.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 05 lipca  2021 r. cena szkolenia to 279 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.