szkolenie online

Umowa o pracę w jednostkach samorządu terytorialnego jako forma nawiązania stosunku pracy – najnowsze regulacje prawne

ID szkolenia: 2708

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#obowiązki_pracodawcy, #pracodawca, #pracownik, #umowa_o_pracę, #zatrudnienie
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 02.maja cena za szkolenie wynosi 329 zł/ os.

Cel

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest  zdobycie, uzupełnienie  wiedzy i  umiejętności w zakresie praktycznego stosowania zmienionego prawa pracy oraz prowadzenie w tym zakresie  dokumentacji pracowniczej na jak najwyższym poziomie.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących zespołem  pracowniczym  oraz osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Program szkolenia

1. Umowa o pracę na czas określony.
a) treść umowy na czas określony , w tym treść umowy o pracę z pracownikiem niepełnozatrudnionym
2. Limity zatrudnienia w ramach umów terminowych.
a) Limit czasookresu zatrudnienia.
b) Limitowana liczba umów o pracę.
c) Zastosowanie wyłączeń w zakresie limitowania umów. Odmiany umów na czas określony ze względu na cel i przyczyny zawarcia, kiedy można zawrzeć więcej niż trzy umowy na czas określony lub na okres dłuższy niż 33 miesiące
1. Obowiązki informacyjne pracodawcy, w tym powiadomienie Okręgowego Inspektora Pracy o zawarciu umowy na czas określony z uwagi na przyczynę jej zawarcia oraz informacja z art. 29 § 3 i 31 K.p.
3. Zasady rozwiązywania i wypowiadania umowy o pracę na czas określony i nieokreślony.
4. Uprawnienia pracownika
• z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę.
• z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa.
5. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.
6. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
7. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony.
8. Sankcje karne za naruszenie obowiązków dot. umów terminowych.
9. Skutki niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony.
10. Świadectwo pracy wg najnowszych regulacji prawnych.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.

Prowadzący

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

16 maj 2023 09:00

Data do:

16 maj 2023 13:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia