Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji

19 lutego_10:00 - 15:00

445zł (+VAT)

Termin: 19. luty  Miejsce: Gdańsk Cena: 445 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Justyna Sokólska
tel. 798 301 781
e-mail: jsokolska@res.edu.pl
Cel i efekty szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:

  • Uporządkowanie już posiadanej przez uczestników wiedzy, jak również przekazanie rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej.
  • Przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy skupiają się na analizie konkretnych stanów faktycznych.
  • Wyjaśnienie zagadnień problematycznych dotyczących stosowania w praktyce przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej dzięki warsztatom oraz analizom przypadków (case studies), przygotowanych w oparciu o aktualne orzecznictwo.

Efekty szkolenia

  • Nabycie umiejętności właściwego odczytywania treści wniosków.
  • Poznanie wiodących  linii orzeczniczych sądów administracyjnych.
  • Podejmowanie właściwych form prawnych działań w obszarach realizacji prawa do informacji.

Adresat

  • administratorzy informacji publicznej
  • osoby realizujące w urzędach administracji publicznej wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji.

1.WPROWADZENIE DO TEMATYKI UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.

*Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Wyjaśnienie pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną oraz funkcjonariusza publicznego.
*Czym jest informacja publiczna? Jakie informacje podlegają udostępnieniu? Pojęcie sprawy publicznej.

2.PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK.

a.Test sprawdzający czy mamy do czynienia z wnioskiem o informację publiczną
b.Dopuszczalne formy złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

3.KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO A USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

*Charakter postępowania regulowanego przepisami udip.
*Czynności organu zmierzające do wydania decyzji.
*Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a.
*Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
*Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.

4.CZYNNOŚĆ MATERIALNO – TECHNICZNA ORGANU.

a.Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych.
b.Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji.
c.Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych.
d.Udzielenie informacji publicznej.

5.DECYZJA ADMINISTRACYJNA W PROCEDURZE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

a.Decyzja organu o odmowie udostępnienia posiadanej informacji publicznej (art. 16 udip).
*Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności.
*Pojęcie prawa do prywatności.
*Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.
*Zakres pojęcia ,,informacje o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji publicznych” (art. 5 ust. 2).
*Na czym polega anonimizacja?

b.Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego.
*Na czym polega zjawisko przetworzenia?
*Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.

c.Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej
*Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip.
*Forma i sposób udostępnienia informacji publicznej.
*Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.

d.Kto jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych ?
e.Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 k.p.a).

6.INFORMACJA PUBLICZNA W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, WYBRANE PRZYKŁADY.

a.Czy akta postępowania administracyjnego to informacja publiczna?
b.Czy ocena okresowa pracowników J.S.T. jest informacją publiczną?
c.Czy treść polecenia służbowego jest informacją publiczną?
d.Wynagrodzenie pracownika jako informacja publiczna
e.Jakie opinie prawne stanowią informację publiczną?
f.„Wnioski studenckie” składane na potrzeby pracy magisterskiej/dyplomowej.
g.Umowy cywilnoprawne zawierane przez Urząd jako informacja publiczna.
h.Dokumentacja postępowania antymobbingowego jako informacja publiczna.

7. CZY RODO UTRUDNI DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ?

8.PRAWO PRASOWE A USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Prawnik, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Od 10 lat czynnie związana z administracją publiczną, tak samorządową jak i rządową. Na co dzień stykająca się z problematyką udostępniania informacji publicznej,  doskonale zorientowana w zagadnieniu funkcjonowania podmiotów publicznych podlegających ustawie o dostępie do informacji publicznej. Aktualnie kierownik Oddziału Nadzoru Komunalnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli  Urzędu Wojewódzkiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA! Przy zgłoszeniu do 31. stycznia 2020r. cena szkolenia to jedyne 405 zł/os!!

Szczegóły

Data:
19 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
445zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , ,
Wydarzenie Tagi:
, ,

Miejsce

Gdańsk, Hotel Arena Expo
Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.