Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w social mediach

31 sierpnia_08:00 - 10:00

129zł(+VAT)

Termin: 31. sierpnia Miejsce: ON-LINE Cena: 129 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować treści dostępne cyfrowo w social mediach;
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Koordynatorzy ds. dostępności;
• Pracownicy tworzący treści internetowe.

I. Czym jest dostępność cyfrowa?
1. Czym jest dostępność cyfrowa? – definicja
2. Dostępność cyfrowa jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych
3. Proces planowania zapewnienia dostępności cyfrowej

II. Podstawa prawna dostępności cyfrowej
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
c) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe, multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
d) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia wymogów w zakresie załącznika do ustawy
e) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich przypadkach muszą być dostępne?
f) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
g) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
h) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb skargowy
i) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 (…) – załącznika do Ustawy.

III. Działania przygotowawcze w zakresie dostępności cyfrowej
1. Przeszkolenie pracowników organizacji
2. Odpowiednie oprogramowanie
3. Właściwe priorytety

IV. Tworzenie dostępnych treści internetowych
1. Dobre praktyki:
a) Zastosowanie prostego języka
b) Czytelność przekazu – warunek wstępny
c) Zrozumiałość, zdania proste, brak kwiecistego języka i zbędnych wyrazów
d) Podział tekstu na logiczne części
e) Niezbyt długie akapity
f) Brak justowania – dlaczego?
g) Oznaczanie kluczowych informacji w tekście
h) Stosowanie nagłówków i ich hierarchia
i) Pisanie kursywą? Można czy nie?
j) Zastosowanie kolorów do oznaczania kluczowych wartości w tekście
k) Sposoby oznaczania linków
l) Tekst alternatywny
m) Słownik trudnych wyrazów
n) Wyjaśnienia skrótów
o) Dzielenie wyrazów – praktyka stosowania
p) Czytelna czcionka – co to oznacza?
q) Czy trzeba publikować skany dokumentów?
r) Sprawdzanie ułatwień dostępu
2. Social media:
a) Jak redagować treści na Facebooku, aby były zgodne z ustawą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami?
b) Jak działa automatyczny tekst alternatywny na Facebooku?
c) Jak edytować tekst alternatywny dla zdjęcia na Facebooku?
d) Jak dodać napisy do filmu na Facebooku?
e) opis (tekst alternatywny) jest niedostępny w edytorze strony internetowej – co wtedy?
f) Znaki interpunkcyjne w opisach alternatywnych.
g) Tekst alternatywny w przypadku publikacji skomplikowanego wykresu.
h) Napisy do filmów i audiodeskrypcja (jakie narzędzia do tworzenia i edycji napisów, z których może korzystać urząd (licencja), prosty w obsłudze, darmowy)
i) Youtube – w jaki sposób przygotować dostępne treści? Napisy rozszerzone

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Założyciel i właściciel AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 17.sierpnia cena za szkolenie to 99 zł / osobę!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;

-W oparciu o  platformę szkoleniową;

-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;

-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.