szkolenie online

SZKOLENIE DOSKONALĄCE W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNEJ I PRODUKCYJNEJ (GHP, GMP) ORAZ SYSTEMU HACCP DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.

ID szkolenia: 1866

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#GHP, #GMP, #inspekcja_sanitarna, #system_HACCP, #zakłady_żywienia, #żywienie_zbiorowe, pracownik
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w jego trakcie prowadzący omówi wszystkie wątpliwości dotyczące:

• zakresu badań laboratoryjnych jakie powinien zlecać zakład żywienia zbiorowego,
• zasad identyfikacji i identyfikowalności umożliwiających prawidłowy udział zakładu żywienia zbiorowego w procesie wycofania z rynku,
• zakresu niezbędnej do opracowania i wdrożenia dokumentacji w obszarze GHP, GMP, HACCP, zasad jej aktualizacji i okresu przechowywania, zasad dokonywania zapisów
z monitorowania wyznaczonych punktów krytycznych i kontrolnych,
• skutecznego nadzoru nad zanieczyszczeniami krzyżowymi mikrobiologicznymi
i zanieczyszczaniami powodowanymi przez alergeny,
• metod okresowej i doraźnej weryfikacji systemu HACCP, w tym zasad auditowania wewnętrznego.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierały m.in. wzorcowe dokumenty tj.:

• Procedura badań właścicielskich,
• Procedura badania wody,
• Procedura nadzoru nad materiałami do kontaktu z żywnością,
• Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym,
• Procedura nadzoru nad alergenami i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny,
• Procedura weryfikacji Systemu HACCP,
• Procedura auditu wewnętrznego Systemu HACCP wraz dokumentami tj. program auditów, plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.

Adresaci

DLA KOGO:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Program szkolenia

1. Zakres badań, jakie inspekcja sanitarna może zlecić do wykonania w zakładzie żywienia zbiorowego.

1.1. Badania przechowalnicze – definicja, zakres stosowania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.2. Badania właścicielskie – definicja, zakres stosowania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.3. Wymazy z powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością i rąk pracowników – cel wykonywania, sposób pobierania.
1.4. Badania wody przeznaczonej do przygotowywania posiłków i czynności higieniczno-sanitarnych: podstawy prawne wykonywania, częstotliwość badania.
1.5. Oznaczanie wartości odżywczej – obowiązkowe czy dobrowolne.
1.6. Wymagania, jakie muszą spełnić laboratoria wykonujące badania żywności, wody przeznaczonej do spożycia.
1.7. Procedury w dokumentacji Systemu HACCP wspierające obszary dot. zlecenia badań przechowalniczych, właścicielskich, wymazów i badań wody.

2. Wycofanie z rynku produktu o zakwestionowanej jakości zdrowotnej – w jakim zakresie proces ten może dotyczyć zakładu żywienia zbiorowego. Jak zapewnić właściwą identyfikację i identyfikowalność surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

3. Najczęściej stwierdzane braki w dokumentacji GHP, GMP i HACCP funkcjonującej w zakładach żywienia zbiorowego.

3.1. Procedura dot. zakupu, przechowywania i stosowania materiałów do kontaktu z żywnością.
3.2. Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym.
3.3. Nadzór nad alergenami: procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności w analizie zagrożeń.
3.4. Nadzór nad dokumentami: procedura nadzoru nad dokumentami, zasady ustalania czasu przechowywania dokumentacji w zakresie systemu HACCP.

4. Weryfikacja systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.

4.1. Procedura weryfikacji Systemu HACCP jako najprostsze narzędzie sprawdzania skuteczności wdrożonego systemu HACCP.
4.2. Zasady auditu wewnętrznego Systemu HACCP.
4.2.1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
4.2.2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
4.2.3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
4.2.4. Raportowanie wyników auditu.
4.2.5. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
4.2.6. Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

Prowadzący

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

17 styczeń 2024 08:00

Data do:

17 styczeń 2024 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

315 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

NOWOCZESNY KUCHARZ – 2-dniowy kurs DLA KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

ŻYWIENIE ZBIOROWE OSÓB STARSZYCH W NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHOROBACH, ALERGIACH I NIETOLERANCJACH POKARMOWYCH

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia