Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

System tradycyjny, wspierający, elektroniczny czyli jak wdrożyć system EZD.

6 lipca_09:00 - 14:00

299(+VAT)

Termin: 06 lipiec 2021  Miejsce: online  Cena:299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściZakres szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel i korzyści:

Podejście praktyczne ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich unikania
w dokumentowaniu spraw.

Kompleksowe praktyczne omówienie zadań związanych z wdrożeniem systemu EZD ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych postępowania z dokumentem elektronicznym (np. Kodeks postępowania administracyjnego), wymagań funkcjonalnych stawianych systemom EZD. Szczególny nacisk szkolenia zostanie położony na organizacyjny charakter wdrożenia tego typu systemu w urzędzie. Zostaną omówione propozycje organizacji prac wdrożeniowych systemu EZD w aspekcie jego powiązania ze strukturą organizacyjną
i procedurami wewnętrznymi. Zamierzeniem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy i doświadczeń uczestników szkolenia w zakresie wzajemnego wpływu systemu  EZD,  organizacji i struktury organizacyjnej Urzędu. Zostaną również omówione często popełniane błędy i propozycje ich unikania w zakresie dokumentowania spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD.

Zakres szkolenia:

 • systemy dokumentowania spraw w świetle Instrukcji kancelaryjnej
 • przykładowe wymagania funkcjonalne systemów EZD
 • system EZD jako narzędzie wspierające obieg papierowy
 • organizacja prac wdrożeniowych systemu EZD w urzędzie – spojrzenie „organizacyjne”
 • system EZD a organizacja Urzędu – przykładowe „problemy” wymagające uwzględnienia przed i w trakcie wdrożenia – doświadczenia praktyczne
 • lista pytań przed wdrożeniowych, czyli o czym nie powinniśmy zapomnieć
 • etapy wdrożenia – czy można uniknąć dublowania tych samych czynności?
 • wybór kategorii spraw do dokumentowania w systemie EZD
 • przykładowe wymagania prawne dotyczące postępowania z dokumentem elektronicznym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu. Realizuje zadania związane z utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. Analityk w e-Instytucja.pl. W latach 2009–2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013–2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji Administracji oraz kilkudziesięciu prezentacji, wykładów, szkoleń w tym obszarze.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl


Przy zgłoszeniu do 22 czerwiec
cena szkolenia to 279 zł

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

                Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.