szkolenie online

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

ID szkolenia: 1870

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#archiwizacja, #EZD, #szkolenieonline, archiwum, czynności kancelaryjne
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 13. marca .cena za os. to jedynie 359 zł!

Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
1) Definicja dokumentu – dokumentacja elektroniczna i papierowa
2) System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
3) Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
4) Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu w systemie EZD
a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną.
b) przesyłki na nośniku papierowym.
c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych.
d) przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

III. EZD jako podstawowy czy wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
1) Pojęcia i ważne terminy.
2) Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
3) Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje
4) Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD.
5) Interoperacyjność znaku sprawy.
6) Akta sprawy w EZD.

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
1) Zadania punktów kancelaryjnych.
a) rejestracja wpływów
b) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
c) wprowadzanie metadanych.
d) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.
e) prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
f) wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
g) przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
h) wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
2) Zadania kierowników komórek organizacyjnych i kierownika jednostki
a) dekretacja pisma – wyjątki.
b) akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).
c) podpisanie pisma podpisem elektronicznym.
d) podpisanie pisma podpisem odręcznym.
3) Zadania prowadzących sprawy.
e) zakładanie spraw.
f) uzupełnianie metadanych.
g) prowadzenie kompletnych akt sprawy.
h) sporządzanie projektów pism.
i) dokonywanie akceptacji.

V. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.
1) Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
2) Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt).
3) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
4) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
5) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Prowadzący

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 2000 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

04 kwiecień 2023 09:00

Data do:

04 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Zobacz więcej

Warsztaty kancelaryjne dla pracowników biurowych. Formy grupowania i łączenia pism.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia