Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT

21 października 2021_09:00 - 22 października 2021_13:00

749zł(+VAT)

Termin: 21-22.października 2021 r. Miejsce: online Cena: 749 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 518 192 393
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw.
• skarbnicy, księgowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi;
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia;
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

I dzień

1. Faktury 2021, w tym najnowsze objaśnienia MF dotyczące faktur uproszczonych oraz zmiany wynikające ze SLIM VAT
a) Fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus;
b) Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy;
c) Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
d) Wydłużenie terminu na odliczanie VAT;
e) faktury elektroniczne w administracji publicznej
f) Faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”
g) paragony z numerem NIP
h) faktury uproszczone
i) GTU a faktury

2. „Biała lista podatników VAT” w administracji publicznej – praktyczne aspekty w tym omówienie objaśnień podatkowych Ministra Finansów
a) elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
b) struktura białej listy podatników VAT
c) sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym odpowiedzialność solidarna (sposoby zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością)
d) czy zapłata karta płatniczą jest zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
e) cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
f) zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
g) rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
h) rachunku wystawiane przez podmioty zwolnione z VAT a biała lista

3. Obowiązkowy split payment w administracji publicznej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministra Finansów
a) Nowy załącznik nr 15 do ustawy – wykaz towarów i usług objętych split payment.
b) Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
c) Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur w tym odpowiedzialność solidarna oraz dodatkowe zobowiązanie w VAT 30% (oraz sposoby jak się przed tym uchronić)
d) Zbiorcze przelewy split payment.
e) nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,
f) odpowiedzialność karna – skarbowa urzędników przy braku stosowania obowiązkowego split payment i przy błędnym wystawianiu fv

II dzień

1. NOWY JPK_VAT od 1 października 2020r. w administracji publicznej

 •  Rodzaje JPK_VAT i terminy przesyłania
 •  Elementy nowego pliku JPK VAT (połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT)
 •  Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
 •  Wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży.
 •  Wymóg stosowania nowych oznaczeń GTU od 01 do 13
 •  Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja,
 •  JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem „MPP”?
 •  Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 •  Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia.
 •  Zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych.
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi. Jak je oznaczać?
 •  Sprzedaż na rzecz pracowników.
 •  Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
  a) Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
  b) Autokorekta JPK VAT.
  c) Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
  d) Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
  e) Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

2. Stawki podatku VAT – nowa matrycy stawek VAT
a) Nowa „matryca stawek” – rezygnacja z PKWiU przy identyfikowaniu towarów, nomenklatura scalona –Omówienie założeń
b) Wiążąca Informacja Stawkowa – zasady uzyskania informacji o stawce podatku VAT, zasady zaskarżania WIS
c) Skutki zastosowania wadliwej stawki podatku VAT (odpowiedzialność karno – skarbowa, podatkowa)
d) Omówienie najczęściej sprzedawanych i kupowanych usług przez administrację publiczną i właściwych stawek (najem, usługi wodno-kanalizacyjne, dzierżawa, zakup usług budowlanych).

3. Kasy fiskalne on-line – 2020
a) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
b) zapoznanie pracowników z informacją o zasadach ewidencji obejmującej podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania
c) użytkowanie kas fiskalnych w przypadku problemów z dostępem do internetu
d) ulga na zakup kasy fiskalnej
e) zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on – line
f) NIP nabywcy na paragonie

 4.Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2021r. na przykładach
1) Prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych)
2) Źródła podatku naliczonego
3) Moment powstania prawa do odliczenia i termin realizacji tego prawa
4) Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
5) Obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku nieregulowania należności wynikającej z faktury
6) Odliczanie proporcjonalne oraz korekta podatku naliczonego w działalności administracji publicznej

5.Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:
1) Czym jest należyta staranność? – definicja
2) Dobra wiara podatnika
3) Forma prawna metodyki
4) Zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT).
5) Zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
6) Kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
7) Kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)

 6.Raportowanie schematów podatkowych w VAT na przykładach w działalności organów administracji publicznej
a) czy wskaźniki proporcji i preproporcji podlegają raportowaniu?
b) które ulgi w VAT podlegają raportowaniu do Szefa Kas?
c) procedura raportowania schematów podatkowych

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

UWAGA! Przy zgłoszeni do 30.września cena za osobę to jedyne 709 zł

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.