szkolenie online

SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY W 2023 . SPRAWY KADROWE OD A DO Z

ID szkolenia: 2504

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#2023, #kadrowiec, #kadry, #online, #płace, #praca, #pracownik, #prawo_pracy, #samorządowe_prawo, #zmiany_2023
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 20.października cena szkolenia wynosi 359 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, tzw. pragmatyki urzędniczej, prowadzenia spraw kadrowych, w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją.

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy:
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
• poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
• zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
• nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Adresaci

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.

2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
• Rodzaje form zatrudnienia
• Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z wyboru i powołania
• Zasady wynagradzania w ramach stosunku pracy z wyboru i powołania

3. Status prawny sekretarza gminy

4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
• osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
• procedura poprzedzająca konkurs,
• określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
• kryteria wyłaniania kandydata,
• protokół z naboru.

5. Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru

6. NOWE ZASADY prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

7. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
• treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”),
• NOWE ELEMENTY informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,

8. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
9. Odpowiedzialność porządkowa pracownika samorządowego. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.

10.Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
• Uprawnienia płacowe. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakładowych,
• Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
• Zasady przyznawania dodatku specjalnego,
• Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
• Istota zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

10.Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania

11.Zmiana warunków pracy i płacy:
• Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
• Porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie warunków pracy.

12.Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
• Formy rozwiązania umowy o pracę,
• treść wypowiedzenia umowy o pracę WG NOWYCH ZASAD oraz porozumienia stron
• oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
• bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
• konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
• odprawy pieniężne i odszkodowania,
• pracownicy podlegający szczególnej ochronie
• Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

13. NOWE ZASADY WYDAWANIA świadectwa pracy.
• Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
• Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
• Sprostowanie świadectwa pracy

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.

 

Prowadzący

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

07 listopad 2023 09:00

Data do:

07 listopad 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

389 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego…..i co dalej? Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zobacz więcej

Cyberbezpieczeństwo dla osób zarządzających JST

Zobacz więcej

Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia