szkolenie online

Rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych. Wszystko o finansach wspólnot mieszkaniowych, prowadzeniu jej rachunków, rozliczaniu mediów oraz podatkach.

ID szkolenia: 2920

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #res edukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #webinar, edukacja, mieszkania, rozliczanie, wspólnota mieszkaniowa, wspólota
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 26. października cena to jedyne 459 zł/os!

Czy wiesz:

• Jakie znaczenie dla gospodarki finansowej wspólnoty ma określenie granicy części wspólnej?
• Czy ustawa o rachunkowości reguluje gospodarkę ekonomiczną we wspólnocie?
• Czy rachunki wspólnoty musi prowadzić licencjonowana księgowa/księgowy?
• Czy wspólnota musi odprowadzić składki ZUS od wynagrodzenia członków zarządu?
• Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
• Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?
• Czy wspólnota musi wystawiać faktury VAT swoim członkom?
• Jakie podatki odprowadzane są od umowy o odpracowanie długu?

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzenia finansów we wspólnocie. Omówione zostaną przepisy prawa dotyczące gospodarki finansowej wspólnoty, oraz powiemy jakie uchwały musi wspólnota przyjąć. Wskażemy w jakich przypadkach wspólnota może prowadzić pełną księgowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Przedstawimy procedurę rozliczania mediów. Podamy przykłady i schematy dokonywania rozliczeń. Wskażemy czy i kiedy wspólnota może, a kiedy musi zostać płatnikiem podatku VAT. Powiemy czy istnieje obowiązek wystawiana właścicielom lokali refaktur za media i za opłaty eksploatacyjne. Omówimy podatkową stronę wynagrodzenia dla zarządu wspólnoty. Podamy prostą receptę na skuteczna windykację dłużników. Odpowiemy na nurtujące Państwa pytania.

Korzyści ze szkolenia:
• Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące gospodarkę finansową we wspólnocie.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaką treść powinny posiadać wymagane prawem oraz inne niezbędne uchwały dotyczące finansów wspólnoty.
• Omówione zostaną zadania, obowiązki oraz odpowiedzialność zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie gospodarki finansowej wspólnoty.
• Podane będą zasady dokonywania rozliczeń we wspólnocie, w tym kto ma je prowadzić i kto za nie odpowiada.
• Podane zostaną wskazówki techniczne w zakresie prowadzenia rozliczenia mediów.
• Powiemy czy wspólnota musi refakturować koszty mediów oraz kosztów zarządu na poszczególnych właścicieli.
• Omówiona będzie kwestia podatku VAT we wspólnocie.
• Powiemy o skutecznych sposobach windykacji dłużników.

Program szkolenia

1 Wprowadzanie do przepisów prawa regulujących działalność wspólnoty mieszkaniowej.
1.1 Ustawa o własności lokali – akt regulujący gospodarkę finansową wspólnot
1.2 Kodeks cywilny
2 Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty – czyli zakres podmiotowy i przedmiotowy „księgowości” wspólnot
2.1 Prawo własności we wspólnocie
2.2 Granica nieruchomości wspólnej
2.3 Samodzielny lokal i wyodrębniony lokal
2.4 Udziały
2.5 Członkowie wspólnoty
3 Powstanie wspólnoty mieszkaniowej.
3.1 Akt założycielski
3.2 Rejestracja
4 Statut czy umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną
5 Organy wspólnoty mieszkaniowej
5.1 Zarząd wspólnoty
5.1.1 Skład i odpowiedzialność zarządu oraz jego członków
5.1.2 Obowiązki i prawa i zarządu
6 Prawa i obowiązki członków wspólnoty
7 Gospodarka finansowa w „małej” i „dużej” wspólnocie
8 Zebrania wspólnoty – najważniejszego organu kontrolnego wspólnoty
8.1 Zwoływanie
8.2 Głosowanie nad uchwałami
8.3 Protokołowanie zebrania
8.4 Zaskarżanie uchwał
9 Plan gospodarczy
9.1 Co to są „koszty zarządu”
9.2 Opłaty na pokrycie kosztów zarządu (tzw. „zaliczki”)
9.3 Dodatkowe przychody wspólnoty – tak zwane pożytki
9.4 Zagospodarowanie nadwyżki lub straty
9.5 Wynagrodzenie członków zarządu
10 Przyjęcie innych uchwał istotnych dla gospodarki finansowej wspólnot
10.1 Określenie granicy części wspólnej
10.2 Koszty eksploatacji urządzeń lub części budynku nie służących do użytku wszystkich właścicieli
10.3 Forma rozliczeń we wspólnocie
10.4 Rachunek bankowy wspólnoty
11 Finanse wspólnoty mieszkaniowej
11.1 Określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej wspólnoty
11.2 Podatek dochodowy od osób prawnych
11.3 Podatek VAT we wspólnocie mieszkaniowej
11.4 Fundusz remontowy
11.5 Windykacja dłużników
12 Sprawozdawczość wspólnot
12.1 Zebranie sprawozdawcze
12.2 Sprawozdanie finansowe
12.3 Absolutorium
13 Podatek od nieruchomości
14 Rozliczenia mediów
14.1 media i ich specyfika
14.2 Ustawa Prawo energetyczne:
14.2.1 regulacje ustawowe
14.2.2 Kary za nie stosowanie przepisów ustawy Prawo Energetyczne
14.3 Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.
14.3.1 wymagania techniczne i ekonomiczne
14.3.2 współczynniki, minimalny i maksymalny koszt zmienny
14.3.3 zakresy obowiązkowych informacji
14.4 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
14.5 Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach
14.6 Regulamin rozliczania ciepła (mediów)
14.7 Czy refakturujemy media właścicielom lokali?
14.8 Zasady doboru urządzeń pomiarowych
14.9 Pozostałe zagadnienia:
14.9.1 Czy opomiarować punkty czerpalne wody poza lokalami?
14.9.2 Legalizacja wodomierzy i ciepłomierzy
14.9.3 Braki opomiarowania, odczytów lub niezgodność odczytów
14.9.4 sposoby rozliczenia
14.9.5 Uchyb
14.9.6 Nieudostępnienie lokalu dla odczytania zużycia
14.9.7 Rozliczanie zużycia wody w przypadku braku urządzeń pomiarowych
14.9.8 Weryfikacja i kontrola rozliczeń
14.9.9 Dostęp do danych w świetle przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych
14.9.10 Przedawnienie rozliczenia mediów

Prowadzący

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych w szczególności z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz remontami i rewitalizacją obiektów wspólnot mieszkaniowych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

14 listopad 2023 09:00

Data do:

14 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

499 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Geodezyjne podziały nieruchomości

Zobacz więcej

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia