Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST

4 lutego_08:30 - 12:00

369zł (+VAT)

Termin: 4. lutego 2021 Cena: 369zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dochodzenia kwoty 40/70/100 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych i odsetek za opóźnienie w traksakcjach handlowych, a także z innymi obowiązkami, które dla JST wynikają z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Jakie obowiązki spoczywają na JST w związku z transakcjami handlowymi?
 2. Jakie uprawnienia posiada JST w związku z transakcjami handlowymi?
 3. Czy do każdej umowy JST powinna stosować przepisy dotyczące transakcji handlowych?
 4. W jakich sytuacjach ustawa nie ma zastosowania?
 5. Czy data zawarcia umowy ma znaczenie dla możliwości naliczenia rekompensaty i odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 6. Czy data zawarcia umowy ma wpływ na wysokość naliczanej rekompensaty?
 7. Czy data zawarcia umowy ma wpływ na rodzaj odsetek, których można się domagać?
 8. Przepisy przejściowe.
 9. Jak rozpoznać czy umowa jest transakcją handlową?
 10. Czy umowa sprzedaży jest transakcją handlową?
 11. Czy umowa najmu jest transakcją handlową?
 12. Czy użytkowanie wieczyste jest transakcją handlową?
 13. Jak ustalić, kiedy świadczenie pieniężne staje się wymagalne?
 14. Jakie są rodzaje odsetek?
 15. Jakie są rodzaje odsetek za opóźnienie?
 16. Jak ustalić, których odsetek się domagać? Odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie, odsetki umowne, odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki „podatkowe”…
 17. Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie?
 18. Na jakiej podstawie prawnej można dochodzić odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 19. Czy stawka odsetek jest uzależniona od rodzaju dłużnika?
 20. Czy oprócz odsetek za opóźnienie można domagać się zapłaty innych odsetek?
 21. Co zrobić, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie? Czy można naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych? Od kiedy?
 22. Czy odsetki za opóźnienie w transkacjach handlowych wyłączają możliwość żądania wyższych lub niższych odsetek?
 23. Kiedy naliczać odsetki od odsetek?
 24. Jakie są zasady ustalania terminów zapłaty?
 25. Czy obowiązuje całkowita dowolność określania terminów zapłaty?
 26. Czy termin zapłaty zależy od daty otrzymania faktury?
 27. 40/70/100 euro – czy dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest obowiązkowe?
 28. Czy możliwość dochodzenia rekompensaty zależy od postanowień umowy?
 29. 40 euro, 70 euro czy 100 euro – jakiej kwoty rekompensaty dochodzić?
 30. Według jakiego kursu przeliczyć kwotę rekompensaty z EUR na PLN?
 31. Co zrobić, gdy koszty odzyskiwania należności są wyższe niż kwota rekompensaty?
 32. Czy rekompensatę można doliczać do każdej faktury?
 33. Czy od jednego dłużnika można żądać jednej kwoty rekompensaty czy kilku?
 34. Kiedy roszczenie o rekompensatę staje się wymagalne? Od kiedy można żądać rekomensaty? Jakie warunki muszą być spełnione?
 35. Czy można pozwać o rekompensatę bez wysłania do dłużnika wezwania o jej zapłatę?
 36. Czy za opóźnienie w zapłacie rekompensaty należą się odsetki?
 37. Czy nienaliczenie właściwych odsetek lub rekompensaty stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 38. Czy można odstąpić od dochodzenia rekompensaty lub odsetek?
 39. Jaka jest podstawa prawna odstąpienia od dochodzenia rekompensaty lub odsetek?
 40. Jaki podmiot jest uprawniony do odstąpienia od dochodzenia rekompensaty lub odsetek?
 41. Covid – 19. Jak tarcza antykryzysowa wpływa na dochodzenie rekompensaty i odsetek?
 42. Czy roszczenie o rekompensatę można zbyć?
 43. Jakie są skutki wyłączenia w umowie prawa do dochodzenia rekompensaty lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 17. stycznia  cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.