Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST

ID szkolenia: 852

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#covid-19, #odsetki, COVID, dłużnik, dyscyplina, euro, finanse, FP, handlowa, koszt, kurs, Rekompensata, transakcja
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 4. lutego 2021 Cena: 369zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Cel i korzyści

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dochodzenia kwoty 40/70/100 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych i odsetek za opóźnienie w traksakcjach handlowych, a także z innymi obowiązkami, które dla JST wynikają z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Program szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Jakie obowiązki spoczywają na JST w związku z transakcjami handlowymi?
 2. Jakie uprawnienia posiada JST w związku z transakcjami handlowymi?
 3. Czy do każdej umowy JST powinna stosować przepisy dotyczące transakcji handlowych?
 4. W jakich sytuacjach ustawa nie ma zastosowania?
 5. Czy data zawarcia umowy ma znaczenie dla możliwości naliczenia rekompensaty i odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 6. Czy data zawarcia umowy ma wpływ na wysokość naliczanej rekompensaty?
 7. Czy data zawarcia umowy ma wpływ na rodzaj odsetek, których można się domagać?
 8. Przepisy przejściowe.
 9. Jak rozpoznać czy umowa jest transakcją handlową?
 10. Czy umowa sprzedaży jest transakcją handlową?
 11. Czy umowa najmu jest transakcją handlową?
 12. Czy użytkowanie wieczyste jest transakcją handlową?
 13. Jak ustalić, kiedy świadczenie pieniężne staje się wymagalne?
 14. Jakie są rodzaje odsetek?
 15. Jakie są rodzaje odsetek za opóźnienie?
 16. Jak ustalić, których odsetek się domagać? Odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie, odsetki umowne, odsetki ustawowe, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki „podatkowe”…
 17. Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie?
 18. Na jakiej podstawie prawnej można dochodzić odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 19. Czy stawka odsetek jest uzależniona od rodzaju dłużnika?
 20. Czy oprócz odsetek za opóźnienie można domagać się zapłaty innych odsetek?
 21. Co zrobić, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie? Czy można naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych? Od kiedy?
 22. Czy odsetki za opóźnienie w transkacjach handlowych wyłączają możliwość żądania wyższych lub niższych odsetek?
 23. Kiedy naliczać odsetki od odsetek?
 24. Jakie są zasady ustalania terminów zapłaty?
 25. Czy obowiązuje całkowita dowolność określania terminów zapłaty?
 26. Czy termin zapłaty zależy od daty otrzymania faktury?
 27. 40/70/100 euro – czy dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest obowiązkowe?
 28. Czy możliwość dochodzenia rekompensaty zależy od postanowień umowy?
 29. 40 euro, 70 euro czy 100 euro – jakiej kwoty rekompensaty dochodzić?
 30. Według jakiego kursu przeliczyć kwotę rekompensaty z EUR na PLN?
 31. Co zrobić, gdy koszty odzyskiwania należności są wyższe niż kwota rekompensaty?
 32. Czy rekompensatę można doliczać do każdej faktury?
 33. Czy od jednego dłużnika można żądać jednej kwoty rekompensaty czy kilku?
 34. Kiedy roszczenie o rekompensatę staje się wymagalne? Od kiedy można żądać rekomensaty? Jakie warunki muszą być spełnione?
 35. Czy można pozwać o rekompensatę bez wysłania do dłużnika wezwania o jej zapłatę?
 36. Czy za opóźnienie w zapłacie rekompensaty należą się odsetki?
 37. Czy nienaliczenie właściwych odsetek lub rekompensaty stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 38. Czy można odstąpić od dochodzenia rekompensaty lub odsetek?
 39. Jaka jest podstawa prawna odstąpienia od dochodzenia rekompensaty lub odsetek?
 40. Jaki podmiot jest uprawniony do odstąpienia od dochodzenia rekompensaty lub odsetek?
 41. Covid – 19. Jak tarcza antykryzysowa wpływa na dochodzenie rekompensaty i odsetek?
 42. Czy roszczenie o rekompensatę można zbyć?
 43. Jakie są skutki wyłączenia w umowie prawa do dochodzenia rekompensaty lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Prowadzący

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 17. stycznia  cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

04 luty 2022 08:30

Data do:

04 luty 2022 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

369 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

Zobacz więcej

Obsługa systemu eDoręczenia

Zobacz więcej

Tworzenie i działanie kas zapomogowo-pożyczkowych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia