Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rejestr umów – nowość od 01.07.2022 r.

20 maja_08:15 - 11:30

369zł(+VAT)

Termin: 20. maja 2022 Cena: 369zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaci szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W dniu 1 lipca 2022 r.  zacznie funkcjonować ogólnopolski rejestr umów. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane będą zamieszać w rejestrze informacje o zawartych przez siebie umowach. Dotyczyć to będzie umów o wartości przekraczającej 500 zł.

Za niewykonanie tego obowiązku grozić będzie odpowiedzialność karna.

Powyższe wynika ze zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054). Pozornie niewielka nowelizacja rodzi jednak sporo pytań…

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z zasadami prowadzenia rejestru umów i nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązku zamieszczania umów w rejestrze.

Szkolenie polecane jest przede wszystkim:

– kierownikom jednostek sektora finansów publicznych,

– skarbnikom,

– sekretarzom,

– kierownikom wydziałów,

– osobom, które zajmują się udzielaniem informacji publicznej,

– osobom, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów.

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące problemy:

I Nowy rejestr umów
1. Co to takiego?
2. Jak go prowadzić?
3. Jakie jednostki mają obowiązek raportować w rejestrze o zawieranych przez nie umowach?

II Umowy zamieszczane w rejestrze

1. Czy w rejestrze zamieszczać wszystkie umowy zawarte przez jednostkę?
2. Czy zamieszczać w rejestrze umowy zawarte przed 1 lipca 2022 r.?
3. Umowy przetargowe, umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, umowy darowizny, zlecenia – które podlegają raportowaniu?
4. Czy w rejestrze należy zamieszczać umowy zawarte:
– w formie ustnej,
– w formie pisemnej,
– poprzez e-mail,
– przez telefon,
– w formie elektronicznej,
– w formie aktu notarialnego,
– z notarialnym poświadczeniem podpisów,
– w sposób dorozumiany,
– w sposób milczący,
– poprzez przystąpienie do wykonania umowy?

III Rejestr umów a dostęp do informacji publicznej
1. Rola osoby odpowiedzialnej za udostępnianie informacji publicznej.
2. Prywatność osób fizycznych a obowiązek zamieszczania informacji o umowie.
3. Tajemnica przedsiębiorcy a obowiązek zamieszczania informacji o umowie.
4. Umowa z osobą pełniącą funkcję publiczną a obowiązek zamieszczania informacji o umowie.

IV Zamieszczanie informacji o umowie w rejestrze
1. Jak ustalić w jakiej formie umowa została zawarta?
2. Jak ustalić przedmiot umowy i jego wartość?
3. Co zrobić, gdy w umowie nie wpisano daty lub miejsca jej zawarcia?
4. Co w sytuacji, gdy strony podpisały umowę w różnych datach?
5. Strona umowy a przedstawiciel lub pełnomocnik – na co zwracać uwagę.
6. Co zrobić w przypadku podpisania aneksu do umowy?
7. Czy sposób zakończenia umowy ma znaczenie dla raportowania tej umowy?
8. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy i jej wygaśnięcie? Czy ma to znaczenie dla zamieszczania informacji o umowie w rejestrze umów?

V Problemy z umowami zawieranymi przez JSFP

VI Odpowiedzialność
1. Co grozi za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestrem umów?
2. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie umów do rejestru umów?
3. W jakim terminie należy zamieścić umowę w rejestrze?

 

radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych i reprezentacji klientów przed sądami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 15. kwietnia cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.