Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg

27 czerwca_09:00 - 12:00

299zł (+VAT)

Termin: 27 czerwca Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1.Redukcja kosztów, oświetlenie LED – kiedy zacznie się zwracać. Inwestycyjne i techniczne kwestie.
2.Zamówienia publiczne na oświetlenie– wyjaśnienie, wskazówki.
3. Pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii. Fotowoltaika, jak zmniejszyć koszty, jak pozyskać fundusze, co trzeba spełniać, ile to kosztuje, po jakim czasie się zwraca; porównanie ile będzie kosztować z fotowoltaiką ile bez . Innowacje.
4. Połączenie fotowoltaiki i standardowych rozwiązań.
5. Jak zmodernizować oświetlenie? (kiedy oszczędności z LED nie są aż tak duże jak oczekiwano).
6. Modernizacja tej części, która należy do operatorów – operator nie poczuwa się do obowiązku, jak skłonić operatora do zmiany zdania? Przykładowe rozwiązanie.
7. Czy jest szansa dofinansowania na oszczędności, np. na LED. Jak to przygotować, opracować itd. Jak zwiększyć oszczędności w tym zakresie?
8. Własność zakładu – konserwacja gminy– poważny problem; są w różnym stanie technicznym – jak te praktyki miałyby wyglądać ?
9. Propozycje wymiany oświetlenia, wybór, omówienie przetargów.
10. Co zrobić z modernizacją oświetlenia LED? Skoro za LED jest mniej prądu, ale są bardziej podatne na burze i awarie.
11. Jak oszczędnie gospodarować? Jakie są możliwości zmodernizowania? Energia odnawialna.
12. Prawo własnościowe; Na terenie gminy znajduje się oświetlenie zakładu energetycznego i przez lata ze pobierał pieniądze za energię, w tym roku gmina stawia swoje oświetlenie i muszą usuwać na swój koszt
13. Koszt konserwacji oświetlenie ze; czy musimy to robić na swój koszt? Usuwać coś co nie jest naszą własnością? Jaka jest podstawa prawna? Jak to rozwiązać bez ponoszenia kosztów przez gminę?
14. Rozwiązanie odnośnie solarów/wiatraków w gminie dot. oświetlenia – nie wszyscy wierzą, że solary są w stanie zapewnić oświetlenie jak standardowe rozwiązania.
15. Zakład energetyczny przebudowuje linię napowietrzną i likwidują oświetlenie w gminie; mamy problem. Informacja o tym nie dotarła bezpośrednio z ZE tylko od projektanta, który projektuje likwidację. Czy musimy postawić swoje słupy ? Czy ZE pozostawi swoje?
16. Jak ograniczyć częste usterki pociągające ogromne koszty?
17. Utrudniony kontakt z energo-operatorem, są monopolistą, ale nie odbierają telefonów ani nie odpisują na maile.
18. Co zrobić aby nie być zależnym od monopolisty? Jak zmusić żeby było oszczędniej?
19. Właścicielem słupów jest zakład energetyczny a gmina musi zrobić przetarg na dostawę energii, ale ze nie wyraża zgody na przetarg bo są właścicielem i gmina jest zmuszona podpisywać umowę z nimi – jak to jest prawnie? Skoro gmina zobowiązana jest do zrobienia przetargu, ale nie może go zrobić bo właściciel czyli w tym przypadku ze nie wyraża na to zgody?
20. Gmina budowała swoje oświetlenia a przejął to wszystko zakład energetyczny; w ustawie nie jest jasno określone, na jakiej podstawie?
21. Jak jest z budową nowych urządzeń ? Mamy umowę z ze i w przypadku nowej budowy ze dokłada 40 % a gmina 60%, skoro dokładają 40 to automatycznie są właścicielem, gminy nie stać na pokrycie w 100% – jak pozyskać fundusze z innych źródeł?
22. Które oświetlenie jest własnością gminy a które należy do zakładu energetycznego?
23. Refundacja kosztów o świetlenia dróg w gminie, których gmina nie jest zarządcą – jak skutecznie to zrobić, które odcinki dróg podlegałyby refundacjom?
24. Eksploatacja – nieuzasadnione koszty narzucane przez operatora.

Dobre zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg:
1. Jaki dokładnie zakres obowiązków, praw, kompetencji i odpowiedzialności leży po stronie gminy, zakładu energetycznego, zarządu dróg – ustalanie dobrych zasad współpracy, możliwości gminy.
2. Za co gminy powinny płacić – rzeczywiste i wymuszone obowiązki i kompetencje gmin
3. Płatności za oświetlenie gminy a zarządy dróg.
4. Jak wypracować sobie dobre relacje i współpracę z zakładem energetycznym – praktyczne wskazówki.
5. Jak negocjować/rozmawiać z monopolistą (zakładem energetycznym), czy da się jakoś ograniczyć koszty?
6. Kluczowe warunki dobrej umowy z zakładem energetycznym o współpracy, pomysły przydatnych zapisów, na co warto zwrócić uwagę w podpisywanej umowie?
7. Czy gmina może mieć jakikolwiek wpływ na wysokość stawek – monopol firmy dostarczającej energię.
8. Umowa dzierżawy słupów, które są własnością firmy energetycznej (gmina jest właścicielem lamp i opraw) – dobre praktyki, pomocne zapisy, rozwiązania.
9. Kto powinien płacić za oświetlenie, modernizację i konserwację?
10. Czy powinny być naliczane kary, jeżeli została podpisana umowa długoterminowa na dostawę energii a nie została ona wykorzystana w całości, w ilości podanej w umowie?
11. Jak rozwiązać problem opłat za oświetlenie nie przy swoich drogach
12. Aneksowanie umów przez zawyżanie stawek za energię przez zakład energetyczny – możliwości gminy.
13. Kto ponosi odpowiedzialność za oświetlenie przy innych drogach, np. krajowych bądź wojewódzkich, będących na terenie gminy, np. w przypadku kolizji samochodowej zostaje uszkodzona latarnia, brak sprawcy (nie udaje się go odnaleźć i obciążyć kosztami naprawy); czy w każdej podobnej sytuacji gmina zawsze ponosi koszt naprawy?
14. Jakie są regulacje prawne dotyczące opłat za oświetlenie przy drogach na terenie gminy a będących własnością GDDKIA (oświetlenie również należy do GDDKIA).
15. Rozstrzygnięcie wszelkich kwestii majątkowych dotyczących słupów i opraw oświetleniowych.
16. Czy istnieje możliwość przejęcia sieci przez gminę – w przypadku potrzeby modernizacji sieci i pozyskania środków na ten cel RIO wyraża sprzeciw ze względu na brak własności i niemożność wydawania pozyskanych środków na cudzy majątek?
17. Prawne rozwiązania, wg których gminy płacą za oświetlenie.
18. Czy możliwe jest pozyskanie środków na wydzierżawienie słupów za niewielkie pieniądze albo odkupienie instalacji oświetleniowej, jeżeli gmina miałaby umowę dzierżawy albo własności, czy mogliby się wtedy starać o środki finansowe?

Redukcja kosztów oświetlenia – skuteczne pomysły, wskazówki, pułapki finansowe. Inwentaryzacja i audyt:
1. Jak mądrze i skutecznie przeprowadzić inwentaryzację, kwestie prawne i finansowe.
2. Pomysły na redukcję kosztów oświetlenia, przydatne informacje dotyczące nowych systemów oświetleniowych.
3. Sprawdzone metody zmniejszenia zużycia prądu, jak obniżyć koszty oświetlenia.
4. Systemy redukujące zużycie prądu – co warto wiedzieć.
5. Czy rzeczywiście oświetlenie LED jest tańsze, czy nie lepiej pozostać przy żarówkach o mniejszej mocy.
6. Rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED – w okresie gwarancyjnym i później – ukryte koszty eksploatacji; czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
7. O czym warto pamiętać przechodząc na LED?
8. Jak powinna przebiegać modernizacja obejmująca zamontowanie systemów z redukcją oświetlenia, np. przyciemnianie w nocy?
9. Czy warto inwestować pieniądze w audyt oświetlenia – jakiego rzędu korzyści może on przynieść, kiedy warto go rozważyć?
10. W czym pomocny jest audyt oświetlenia – korzyści oczywiste i dodatkowe .
11. Audyt oświetlenia ulicznego – zgodność z prawem i normą, gdzie to oświetlenie jest i czy powinno tam być.
12. Jaki powinien być czas świecenia lamp, w różnych miejscach gminy, na terenach miejskich i wiejskich?

Modernizacja, konserwacja, rozbudowa. Koszty utrzymania:
1. Kiedy rozbudowa oświetlenia przy drogach jest obowiązkiem gminy?
2. Czym się kierować przy tworzeniu i rozbudowie oświetlenia ulicznego?
3. Jak tworzyć projekt dotyczący takiego oświetlenia?
4. Jak powinny przebiegać kolejne etapy projektu modernizacji oświetlenia?
5. Problemy rozbudowy infrastruktury oświetleniowej – co w czyich kompetencjach?
6. Własności mieszane – kto może wykonywać konserwację?
7. Jeśli część oświetlenia jest własnością zakładu energetycznego, jak wyglądałby sytuacja, gdyby gmina pozyskała środki na modernizację, to czy byłaby również modernizowana własność firmy energetycznej w ramach pozyskanych środków?
8. Finansowanie oświetlenia, które nie jest własnością miasta.
9. Różne możliwości podpisywania umowy, dotyczącej konserwacji urządzeń – umowa długoterminowa np. przetarg na 3 lata lub krócej, czy wg innych zasad.
10. Rozliczanie konserwacji po jej wykonaniu.
11. Modernizacja oświetlenia i co dalej – jak radzić sobie z wysokimi kosztami utrzymania oświetlenia LED?

Pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia:
1. Gdzie szukać pieniędzy na modernizację oświetlenia?
2. Jakie są programy finansujące modernizację?
3. Co kwalifikuje gminę do ubiegania się o finansowanie?
4. Co będzie później już po wykorzystaniu pozyskanych pieniędzy i okresie kiedy trzeba będzie z własnych pieniędzy płacić za konserwację i wymianę lamp, które są bardzo drogie to zniechęca ich do starania się o te pieniądze.

Czy i kiedy warto skorzystać z usług firm pośredniczących w pozyskaniu środków i modernizacji oświetlenia:
1. Czy warto szukać pomocy firm pośredniczących w pozyskaniu środków na modernizację oświetlenia, ile to kosztuje?
2. Jak powinna przebiegać rozmowa z firmą pośredniczącą odnośnie wymiany oświetlenia, o czym pamiętać, na co uważać, co warto uwzględnić w rozmowach i umowie?

Prowadzący: Praktyk, Kierownik Referatu Rozwoju i inwestycji. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Członek komisji przetargowej w gminie. Tematyka oświetleniowa towarzyszy jemu od początku pracy w gminie, budowa dróg wiąże się zazwyczaj z przebudową lub budową nowych punktów świetlnych.
Dzięki jego staraniom przeprowadzona została modernizacja oświetlenia drogowego w gminie, w wyniku czego wynegocjowano doskonałe warunki umowy na konserwację oświetlenia drogowego, a rachunki za prąd spadły o połowę. Spłata zobowiązania została sfinansowana z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacja ceny.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.