Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Redagowanie pism urzędowych czyli korespondencja biurowa jako jedna z form komunikowania się

26 listopada_09:00 - 13:00

459zł(+VAT)

Termin: 26. listopada  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 459 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
CelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności związanych z tworzeniem i zasadami redagowania pisma, a także przypomnienie reguł dotyczących poprawności językowej i obyczajowej, obowiązujących w pismach urzędowych.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz poprawnego stosowania przepisów kancelaryjnych i korespondencyjnych. Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją i korespondencją oraz zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego z zakresu obiegu pism.

1. Prawo o dokumentacji i korespondencji
a. Europejski Kodeks Dobrej Administracji,
b. dokumenty i dokumentowanie w polskim prawie,
c. ochrona dokumentów,
d. dostęp do informacji publicznej.
2. Rodzaje i struktura pism urzędowych i dokumentów
a. pisma przewodnie,
b. pisma informacyjne,
c. decyzje lub postanowienia,
d. pisma sądowe.
3. Redagowanie pism – tworzenie dokumentów zrozumiałych dla odbiorcy
a. korespondencji z instytucjami, urzędami i sądami,
b. korespondencji wewnętrznej w jednostce,
c. pisma przewodnie.
4. Dostępność i prosty język w administracji
a. dostępność cyfrowa a redagowanie pism administracyjnych,
b. czym jest i po co – prosty język w administracji.
5. Sporządzanie pism
a. znaki interpunkcyjne,
b. znak sprawy, EZD,
c. skróty i zwroty grzecznościowe w korespondencji,
d. style pism urzędowych:
• urzędowo-kancelaryjny,
• memo,
• zaproszeń i życzeń,
• układ pisma blokowy i a linea.
6. Najczęstsze problemy w redagowaniu pism
a. normy wzorcowa, użytkowa, mieszana i …,
b. błędy językowe,
c. przystępny język w administracji,
d. standardy redagowania pism.

Coach, mentor, nauczyciel akademicki, ekonomista, informatyk. Trener Krajowej Szkoły Skarbowości (KSR). Od wielu lat zaangażowana jest we wdrażanie systemów zarządzania dokumentami oraz w prowadzenie szkoleń z elektroniczne obiegu i zarządzania dokumentami, w tym z obsługi systemów, tworzenia procedur związanych z obiegiem dokumentów w organizacji, instrukcji kancelaryjnej, archiwistyki, redagowania pism urzędowych, obsługi Platformy ePUAP, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania korupcji i zapobieganiu zjawiskom niepożądanym (w tym mobbing). Na co dzień kierownik Działu Rozwoju Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy, HelpDesk i Systemów Centralnych Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Konsultant krajowy w zakresie zarządzania dokumentem.
Członek zespołu Centrum Kompetencyjnego Ministerstwa Finansów ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Bazuje na własnych programach tworzonych na najlepszych wzorach z uwzględnieniem realiów rynku i dostosowane do potrzeb zarówno klienta indywidualnego jak również jednostek administracji publicznej rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 12. listopad 2021 r. cena za osobę to jedyne 429 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.