Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Realizacja adaptacji, remontów, przebudów i innych robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym

14 lutego_09:00 - 13:00

369zł(+VAT)

Termin: 11. lutego   2022 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkolenia, adresaci, celeKorzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Czy wiesz:

 • czym różni się remont od przebudowy?
 • czy tylko inspektor nadzoru może odebrać roboty budowlane?
 • jaka jest procedura sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę?
 • kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • kiedy można realizować roboty budowlane bez pozwolenia na budowę?
 • przy jakich robotach budowlanych nie obowiązują aktualne warunki techniczne?
 • kiedy będziemy mieli do czynienia z samowolą budowlaną?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • zasady (procedury) planowania, przygotowania i realizacji robót budowlanych i remontowych,
 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
 • zakres ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • pułapki czyhające na inwestora w procesie budowlanym.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku zapoznają się z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne w realizacji robót budowlanych.
 • Omówimy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować roboty budowlane i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas jej realizacji.
 • Wskażemy wchodzące w życie nowe przepisy Prawa budowlanego.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas realizacji remontów i innych robót budowlanych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i nadzorem nad prowadzeniem robót budowlanych,
 • właścicieli i zarządców budynków,
 • spółdzielni mieszkaniowych remontujących, modernizujących (w tym termomodernizujących) i rewitalizujących swoje zasoby,
 • osób zajmujących się weryfikacją i rozliczaniem wniosków kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji
 • działów technicznych, administracyjnych,
 • pracowników urzędów – osób, które zarządzają obiektami użyteczności publicznej.

Moduł I. Zasady prowadzenia inwestycji budowlanej, remontu, termomodernizacji

 • Co to jest proces inwestycyjny budowlany i po co go realizujemy –cel prac budowlanych
 • Etapy procesu inwestycyjnego budowlanego i ich charakterystyka:
  • Planowanie
  • Przygotowanie – stadium przed projektowe
  • Projektowanie
  • Realizacja

Moduł II. Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym

 • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
 • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
 • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
  • Inwestor,
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • Projektant,
  • Kierownik budowy (robót).

Moduł III. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

 • Pozwolenie na budowę
 • Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • Wymagane dokumentacja do pozwolenia na budowę
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych .
 • Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.
 • Odmowa wydania pozwolenia na budowę .
 • Termin rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę
 • Trwałość pozwolenia na budowę

Moduł IV. Wznoszenie obiektów budowlanych na podstawie uproszczonych procedur

 • Katalog obiektów na zgłoszenie.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Dokumentacja składana do zgłoszenia.
 • Kiedy można przystąpić do robót na zgłoszenie?
 • Trwałość zgłoszenia.
 • Sprzeciw do zgłoszenia.
 • Ograniczenia formalne przy robotach nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Moduł V. Przebieg procesu budowlanego

 • Rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
 • Dziennik budowy i tablica ogłoszeń.
 • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki).
 • Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Moduł VI. Oddanie obiektu do użytkowania

 • „Zgłoszenie” obiektu do użytkowania.
 • Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
 • Jakie roboty budowlane nie wymagają zawiadomienia o zakończeniu robót lub pozwolenia na użytkowanie?
 • Dokumentacja do zawiadomienia o zakończeniu robót oraz do pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakres obowiązkowej kontroli.
 • Trwałość pozwolenia na użytkowanie?
 • Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu sankcje.

Moduł V. Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
 • Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną i sankcjami musi liczyć się właściciel?

DodatekUmowa z Wykonawcą – ryczałtowa a kosztorysowa.

 

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje  firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

                Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 24. stycznia  cena szkolenia to jedyne 329 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.