Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Przygotowania obronne administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.

22 listopada 2021_10:00 - 15:00

499zł (+VAT)

Termin: 22 Listopada Miejsce: Warszawa Cena: 499 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciZagadnienia szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy gmin i starostw powiatowych odpowiedzialni za realizację zadań obronnych

Cel:

Poszerzenie wiedzy z zakresu realizacji zadań obronnych na poziomie gminy i powiatu

Program:
1. Planowanie obronne – wybrane problemy planowania operacyjnego na szczeblu jednostek samorządu
terytorialnego – 2 godz.
– istota planowania obronnego;
– zasady i tryb opracowania planów operacyjnych;
– struktura i treść planów operacyjnych;
– zasady opracowania kart realizacji zadań operacyjnych.
2. Osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w tym organizacja i funkcjonowanie stałych
dyżurów – 2 godz.
– charakterystyka stanów gotowości obronnej oraz zadań realizowanych w tych stanach;
– zasady podwyższania gotowości obronnej;
– charakterystyka systemu stałych dyżurów ( struktura, zadania, zasady powołania, miejsce pracy, dokumentacja,
procedury uruchamiania zadań).
3. Praktyczna realizacja zadań stałego dyżuru – warsztaty -1 godz.

Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, między innymi Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współtwórca aktów wykonawczych do ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie pełnił funkcje Szefa Biura Monitorowania Zagrożeń i Szefa Samodzielnego Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń.

Przez okres blisko trzech lat realizował również zadania z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w samorządzie terytorialnym. Absolwent studiów podyplomowych i Wyższych Kursów Obronnych w Akademii Obrony Narodowej. Aktywny uczestnik wielu konferencji w kraju i za granicą. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania kryzysowego i obronności. Obecnie jest nauczycielem akademickim w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA! Przy zgłoszeniu do 29. października cena szkolenia to 445 zł/os.

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe, notes, długopis, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

Data:
22 listopada 2021
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
499zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , ,
Wydarzenie Tagi:
, ,

Miejsce

Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje
Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.