Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na PIT w obliczu Nowego Ładu – jak opanować nowe przepisy po zmianach od 1 lipca 2022

7 lipca_09:00 - 13:00

319zł

Termin: 7 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

2022 rok to rok zmian dla podatników, niestety w większości „ na niekorzyść”. Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze będą musieli przygotować się na dodatkowe wydatki budżetowe. Pytanie tylko jak je zminimalizować jak już nie uda się uniknąć podwyżek podatków? Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków w także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez podatnika , zmniejszających ciężary podatkowe, w tym wskazanie na co należy przygotować się od lipca 2022 roku.

UWAGA!! Szkolenie na bieżąco aktualizuje stan prawny

Program szkolenia:
1. Zmiany w podatku PIT, m.in. :
a) modyfikacja kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego – terminy wdrożenia, zastosowanie i ograniczenia,
b) zastosowanie ulgi dla tzw. klasy średniej w rozliczeniu podatku PIT do kiedy obowiązuje a od kiedy będzie zlikwidowana?
c) nowa stawka PIT 12%, dla kogo i od kiedy?
d) zasady stosowania nowych ulg podatkowych w tym objęcie nimi zasiłków macierzyńskich
e) zasady zmniejszania zaliczek przy więcej niż jednym pracodawcy
f) jak zadziała od 1 lipca PIT-2?
2.Składka zdrowotna jako nowy typ obciążenia- zasady naliczania, dla kogo korzystnie a dla kogo dodatkowo ciężar? Wskazanie przykładów według przepisów od 1 lipca 2022 i do 1 lipca 2022:
a) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców objętych podatkiem liniowym, czy od lipca 2022 będzie można odliczyć częściowo składkę od podatku?
b) podstawa składki zdrowotnej dla wspólników spółek osobowych,
c) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt, czy od lipca 2022 będzie można odliczyć częściowo składkę od podatku?
d) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali podatkowej oraz pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem tzw. „ ulgi dla klasy średniej”
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie w 2022 roku
a) obowiązkowe opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
b) obniżenie stawek w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych dla niektórych zawodów
c) możliwe ulgi do odliczenia od podstawy opodatkowania
4. Nowe ulgi dla przedsiębiorców
a) Uzupełnienie odliczeń kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R
b) Działalność B+R – zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia
c) Nowa ulga na koszty produkcji próbnej lub wprowadzenie produktu na rynek
d) Wsparcie przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
e) Ulga na robotyzację
f) Uga B+R i IP BOX także łącznie
g) Ulgi dotyczące nabywanych udziałów i akcji
h) Zmiany w uldze na zabytki

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 15 CZERWCA CENA ZA SZKOLENIE TO 299 ZŁ

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.