szkolenie online

Prowadzenie dokumentacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

ID szkolenia: 1767

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#archiwumzakładowe, #korespondecjatradycyjna, #online, #pomocspołeczna, #przesyłkielektroniczne, #rejestracjapism, archiwum
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 17. kwietnia cena szkolenia to 319 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Zdobycie wiedzy nt. obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją,  z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych.

Szkolenie ma charakter branżowy i jest skierowane do osób prowadzących dokumentację w różnego typu jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (m.in. PCPR, OPS, WTZ, DPS).

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt.

Program szkolenia

 1. Zasady tworzenia dokumentacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zagadnienia formalno-prawne).
 2. Przepisy kancelaryjno-archiwalne dla archiwów zakładowych i składnic akt.
 3. Potrzeba nowelizacji wykazów akt dla dokumentacji pracowniczej, projektów unijnych, umów, programu „Czyste Powietrze”, opieka wytchnieniowa, PPK, itp.
 4. Koordynacja procesu tworzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Obieg dokumentacji i przepływ informacji.
 5. Korespondencja tradycyjna a przesyłki elektroniczne (zasady postępowania).
 6. Rejestracja pism (dziennik korespondencyjny, rejestr decyzji, kontrolki pism na stanowiskach pracy).
 7. Prowadzenie dokumentacji przez pracowników merytorycznych. Ustalanie komórek merytorycznych w sprawie.
 8. Tworzenie i znakowanie spraw. Znak sprawy i numer decyzji to nie to samo.
 9. Czy w każdej teczce musi być spis spraw? (dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy).
 10. Konstrukcja kancelaryjna teczek zbiorczych, teczek rocznych i wieloletnich. Kiedy założyć podteczkę, a kiedy rozbudować wykaz akt ?
 11. Kluczowe punkty w obiegu dokumentacji (dekretacja, akceptacja, daty pism i chronologia spraw).
 12. Eliminacja dokumentacji powtarzalnej w podmiocie (problem identyfikowania kategorii Bc).
 13. Uprawnienia i odpowiedzialność osób prowadzących sprawy za dokumentację.
 14. Różnice w prowadzeniu dokumentacji administracyjno-finansowej a teczkach podopiecznych i świadczeniobiorców.
 15. Zarządzanie zbiorem dokumentacji projektów zewnętrznych.
 16. Zasady ustalania okresów przechowywania dokumentacji.
 17. Opis jednostki inwentarzowej. Ewidencja i zasady jej sporządzania.
 18. Archiwizacja dokumentacji zakończonej i identyfikacja zadań wytwórców.
 19. Złożoność procedury niszczenia dokumentacji nieprzydatnej.
 20. Dyskusja

Prowadzący

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

05 maj 2023 09:00

Data do:

05 maj 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

349 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Zobacz więcej

Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe

Zobacz więcej

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia