Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Profesjonalny doradca zawodowy w świetle zmian 2020 roku

29 stycznia_08:30 - 14:30

345zł(+VAT)

Termin: 29. stycznia 2021 r. Miejsce: online Cena: 345 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci szkolenia

Doradcy zawodowi i pośrednicy na rynku pracy.

Po szkoleniu uczestnik:

– będzie umiał  rozpoznawać konfliktogennego klienta i udoskonali sposób postepowania w trakcie jego obsługi

– otrzyma praktyczne narzędzia do pracy z klientem w obszarze wzmacniania jego potencjału indywidualnego

– udoskonali techniki komunikacji w sytuacjach trudnych,

-będzie umiał skutecznie motywować  klienta do pracy z własnym zasobem

– dowie się, jakie obowiązują zasady i standardy poszukiwania pracy on line

– pozna znaczenie mediów społecznościowych jako źródła informacji o stanowiskach pracy

Moduł I „ OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA” 

 1. Typologia klienta trudnego.

a/ klient agresywny

b/ klient niezdecydowany

c/ klient bierny

d/ klient konfliktowy

e/ klient roszczeniowy

 1. Bariery w komunikacji z klientem trudnym i doskonalenie właściwej postawy w obsłudze klienta.
 2. Narzędzia wspomagające aktywne słuchanie – parafrazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna.
 3. Techniki neutralizacji napięcia emocjonalnego związanego z obsługą klienta trudnego ( krytyka, stres)

a/ etap 1 –wyciszanie emocji

b/ etap 2- asertywne wyrażanie emocji

c/ etap 3- uspokajanie emocji

Moduł II „ INDYWIDUALNY POTENCJAŁ KLIENTA- JAK GO ZNALEŹĆ I ROZWIJAĆ?

 1. Test talentów wg Gallupa.
 2. Koło wartości jako narzędzie do budowania celów.
 3. Mocne strony klienta- arkusz do pracy.
 4. Jak skutecznie motywować klienta?- praktyczne narzędzia
 5. Czy nadaję się na przedsiębiorcę? – badanie potencjału klienta

Moduł III „ NOWOCZESNE SPOSOBY SZUKANIA PRACY”

 1. Nowe standardy dokumentów aplikacyjnych z RODO w tle.
 2. CV to nie wszystko- znaczenie budowania sieci kontaktów.
 3. Media społecznościowe jako źródło ofert pracy.
 4. Jak szukać pracy w Linkedin, Pracuj.pl i innych platformach?
 5. Budowanie profilu kandydata 40+.

Certyfikowany trener II stopnia, z ponad 19-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilku lat wykładowca akademicki w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej, realizująca wykłady z zakresu prawa ochrony danych osobowych i własności intelektualnej, również w zespołach międzynarodowych. Przedsiębiorca i praktyk biznesu -właścicielka firmy szkoleniowej, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 13. stycznia 2021 cena szkolenia to jedyne 315 zł/os!

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.