szkolenie online

Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu

ID szkolenia: 2677

Region

Nie określono

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, dokumenty, edukacja, problematyka, zaświadczenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 5. czerwca cena szkolenia to jedyne 389 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w sprawach wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. Omówienie nowej instytucji poświadczania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta  faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).

Adresaci

Wszyscy pracownicy urzędów gmin (ew. powiatów, województw) z naciskiem na wydziały lub jednostki pracujące z zaświadczeniami – wydające je lub pracujący w oparciu o nie (np. wydział organizacyjny, sekretarz gminy, wydziały merytoryczne w prowadzonych przez nie postępowaniach administracyjnych).

Program szkolenia

1. Pojęcie zaświadczenia
1.1. Definicja
1.2. Odróżnienie zaświadczenia od decyzji deklaratoryjnej

2. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Zakres podmiotowy postępowania
2.3. Sposób wszczęcia postępowania i wymagania formalne wniosku
2.4. Legitymacja czynna i przesłanki wydania zaświadczenia
2.5. Termin na wydanie zaświadczenia
2.6. Szczególne postępowanie wyjaśniające
2.7. Rodzaje rozstrzygnięć mogących zapaść w postępowaniu
2.8. Środki zaskarżenia i weryfikacja rozstrzygnięć postępowania
2.9. Bezczynność i przewlekłość w postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia, a skarga do sądu administracyjnego
2.10. Ograniczenia w żądaniu zaświadczeń przez organy administracji publicznej

3. Zmiany w k.p.a. dotyczące zaświadczeń – zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122f k.p.a.)

4. Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
4.1. Omówienie istniejącej regulacji prawnej
4.2. Przedstawienie argumentów przemawiających „za” wydawaniem zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3
4.3. Przedstawienie argumentów przemawiających „przeciw” wydawaniu zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3
4.4. Najnowsze orzecznictwo
4.5. Numer dla zaświadczeń z instrukcji kancelaryjnej
4.6. Opłata skarbowa od zaświadczenia
4.7. Konkluzja

5. Brak poświadczania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
5.1. Omówienie istniejącej uprzednio oraz obecnie regulacji prawnej i problemów związanych uprzednio z jej stosowaniem na przykładach
5.2. Wskazanie i omówienie analogicznej regulacji

6. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).

7. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej
7.1. Obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej
7.2. Wyłączenia możliwości poświadczenia
7.3. Stwierdzenie tożsamości
7.4. Zakaz dokonywania czynności
7.5. Dokonywanie czynności przez osoby niepełnosprawne
7.6. Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach
7.7. Wymogi formalne poświadczenia

8. Mini- kazusy

9. Dyskusja

 

Prowadzący

Radca prawny Urzędu Gminy Zabierzów, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, która specjalizuje się także w dziedzinie prawa wodnego.  Szkolenia dot. problematyki prawa wodnego prowadził już w wielu miastach Polski. Wiedza zdobyta w trakcie tych szkoleń, będąca wynikiem udzielania odpowiedzi na rozliczne pytania i problemy zgłaszane przez ich uczestników, powinna pozwolić na pełne omówienie prezentowanego na szkoleniu tematu.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

03 lipiec 2023 10:00

Data do:

03 lipiec 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

429 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz numeracja lokali – studium przypadków.

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY na podstawie przepisów ustawy oraz aktów prawa miejscowego.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia