Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawo żywnościowe w pigułce.

20 września_11:30 - 13:30

249(+VAT)

Termin: 20 wrzesień  Cena: 249 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk, tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgramProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
  – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
  – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
 1. Źródła prawa żywnościowego
 2. Definicja żywności
 3. Cele prawa żywnościowego
  1. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego
  2. Ochrona konsumenta i uczciwych transakcji handlowych
 4. Zasady prawa żywnościowego
  1. Kontrola wszystkich etapów łańcucha żywnościowego
  2. Zasada odpowiedzialności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze
  3. Ochrona interesów konsumentów
  4. Zasada śledzenia (treasability)
  5. Analiza ryzyka
  6. Zasada ostrożności
 5. Urzędowa kontrola żywności – organy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w OIRP w Warszawie. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2015-2017 zajmował stanowisko Dyrektor Zespołu Prawnego w tymże podmiocie . Od roku 2018 prowadzi własną kancelarię prawną, świadcząc obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego na nieruchomościach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki związanej z procesem zagospodarowywania nieruchomości rolnych. Specjalista w zakresie obrotu państwowymi nieruchomościami rolnymi oraz stosunków zobowiązaniowych w sektorze rolnictwa.

Autor licznych publikacji z zakresu problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi. Współautor komentarza do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 


Przy zgłoszeniu do 30. sierpnia 2021 r.cena szkolenia to 199zł/os!
Przy zgłoszeniu większej ilości osób możliwość negocjacji ceny!

FORMA ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  profesjonalną platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertom na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.