Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawne aspekty rozwoju inwestycji z zakresu instalacji PV, z uwzględnieniem instalacji na budynkach należących do gmin, w kontekście zapewnienia samowystarczalności energetycznej.

26 listopada 2021_09:00 - 12:30

349zł

Termin: 26. listopada Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

 

 1. Działania inicjowane na szczeblu krajowym, w ramach realizacji celów polityki energetycznej określonych na poziomie UE –  wskazanie na wybrane akty prawne oraz akty wewnętrzne.
 2. Zadania samorządowe w przestrzeni odnawialnych źródeł energii, na gruncie Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 3. Planowanie energetyczne na poziomie lokalnym.
 4. Pojęcie klastra energii.
 5. Klastry energii w kontekście samowystarczalności energetycznej gmin.
 6. Fotowoltaika dla gmin.
 7. Dyskusja – czy obecne regulacje prawne sprzyjają samowystarczalności energetycznej w gminach.

dr EDYTA KOZAK – HAMALA: Radca prawny, mediator.
Doktor nauk prawnych ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze. Rozprawę doktorską, na temat prawnych instrumentów wspierania rozwoju konkurencji w sektorze elektroenergetycznym, obroniła w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mediator w Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, wpisany na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Praktyczne umiejętności zdobywała świadcząc pomoc prawną (w tym reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej) dla osób prawnych (m.in. z sektora e-commerce, związków sportowych) jak również dla Klientów indywidualnych (m.in. sprawy z zakresu prawa bankowego, rodzinnego). Równolegle, przez kilka lat członek działu prawnego jednego z wiodących polskich banków. W ramach pracy naukowej brała udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Autorka publikacji takich jak: “Innowacyjność w prawie konkurencji – zagadnienia wybrane” (w: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł, AT Wydawnictwo), „Wspólne administrowanie” jako element budowy wewnętrznego rynku energii
elektrycznej i gazu ziemnego (w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo CH Beck).

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do  25 października cena za szkolenie to 299 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.