Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawne aspekty przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – szkolenie ONLINE

10 lipca_12:00 - 16:00

249zł (+VAT)

Termin: 10. lipca  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 249 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciCel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest do następujących grup:

   1. Osoby fizyczne,
   2. Pracownicy wszystkich organów administracji publicznej,
   3. Funkcjonariusze publiczni,
   4. Pracownicy sądów.

Szkolenie pozwoli na zaktualizowanie wiedzy w tematyce związanej z przemocą w rodzinie oraz jej aspektem prawnym wraz z regulacją procedury Niebieskiej Karty. Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy uzyskanie większej wiedzy w kontekście przemocy w rodzinie.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie:
  1. Podstawowy dokument regulujący kwestie przemocy w rodzinie- omówienie
 2. Formy i skutki przemocy:
  1. Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej.
  2. Psychiczna – naruszenie godności osobistej.
  3. Seksualna – naruszenie intymności.
  4. Ekonomiczna – naruszenie własności.
  5. Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
 3. Przemoc a agresja- różnica
 4. Polskie uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie
 5. Ściganie i karanie przestępstwa znęcania się nad rodziną
 6. Obowiązek zgłoszenia przestępstwa
 7. Procedura „Niebieskie Karty”
 8. Nakaz opuszczenia mieszkania dla sprawcy przemocy
 9. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci
 10. Ingerencja we władzę rodzicielską w przypadku przemocy w rodzinie

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Prawa i Administracji,  kierunek: prawo (studia dzienne), wpisana na listę adwokatów- prawomocną uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, ukończyła kurs mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych  w  Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Inżynieryjno- Ekonomicznej w Rzeszowie, wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie- specjalizacja: mediacje cywilne i rodzinne oraz mediacje gospodarcze, wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu- specjalizacja: mediacje cywilne i rodzinne oraz mediacje gospodarcze, absolwent praktycznych studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych , Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, mediator  w Centrum Mediacyjnym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zdała egzamin TOLES na poziomie HIGHER, słuchacz Seminarium Doktoranckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Właściciel firmy: Kancelaria Adwokacka Marianna Horowska- Worytko z siedzibą w Rzeszowie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników firm. Zajęcia prowadzone w formie zamkniętych i otwartych szkoleń w firmach prywatnych. Specjalizuje się w szkoleniach z prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego oraz mediacji sądowej i pozasądowej. Przeprowadziła liczne mediacje sądowe oraz pozasądowe.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.