Prawne aspekty finansowania inwestycji spółki komunalnej

ID szkolenia: 1256

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#prawne aspekty finansowania inwestycji, #res edukacja, #spółka komunalna, #szkolenie online
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin:08 październik  Miejsce: online  Cena: 359 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

Program

I. Rodzaje źródeł finansowania inwestycji. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania.
II. Wymogi formalne wyboru sposobu finansowania inwestycji.
III. Finansowanie inwestycji poprzez transakcje na udziałach.
IV. Umowy inwestycyjne – charakter prawny.

Prowadzący

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w roku 2000 uzyskał tytuł magistra administracji, a w roku 2002 tytuł magistra prawa. Następnie kontynuował pracę naukową na studiach doktoranckich po ukończeniu, których w roku 2018 obronił rozprawę doktorską pt. „Osoby trzecie a kompetencje organów komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jest on również autorem publikacji naukowych z zakresu spółek komunalnych („Organ nadzoru w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, „Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, jako aport do komunalnej spółki z o.o.”).

Pracę zawodową rozpoczynał w bankowości, a od 2001r. związany jest ze spółkami komunalnymi. W latach 2001 do 2006 oraz 2008 – 2015 był członkiem Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy, którego zadaniem jest opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

W 2004 roku pełnił funkcję członka komisji przetargowych przy przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Warszawie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszu przedakcesyjnego ISPA, natomiast
w latach 2006 – 2013 powierzono mu członkostwo w komisjach przetargowych
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Radca Prawny dr Bogdan Pyszny był również wiodącym prawnikiem, w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Bąk (Katowice), odpowiedzialnym za obsługę transakcji wniesienia zorganizowanej część przedsiębiorstwa do istniejącej spółki komunalnej, a której to wartość wynosiła ponad 13 mln. zł. Doradzał również w transakcjach finansowania inwestycji ze środków Skarbu Państwa o wartości ponad 27 mln.zł.

W latach 2016/2017r. był powołany przez Prezydenta Miasta Rybnika do zespołu zadaniowego do spraw nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych Miasta Rybnika.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 17 września cena szkolenia to 329 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

08 październik 2021 09:00

Data do:

08 październik 2021 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Spółki komunalne – nadzór i kontrola

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia