Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawa i obowiązki Radnych – praktyczny warsztat online

19 listopada 2021_09:00 - 12:00

299zł

Termin: 19. listopada Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Głównym celem spotkania jest udzielenie odpowiedzi na pytania o prawa i obowiązki wynikające ze stanowiska Radnego.

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;

Główne założenia spotkania:

1. Wprowadzenie – mandat radnego, relacje rady gminy i wójta.
2. Uprawnienia radnego: uzyskiwanie informacji, możliwość wstępu do pomieszczeń i wglądu w działalność urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, interpelacje i zapytania, zwolnienie z obowiązków zawodowych, ochrona stosunku pracy, ochrona związana z pełnieniem funkcji, diety i zwrot kosztów podróży.
3. Obowiązki i ograniczenia: zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych, zakaz łączenia mandatu, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, oświadczenia majątkowe.
4. Wykonywanie mandatu radnego: udział w pracy rady gminy i jej komisji, zakaz udziału w głosowaniach dotyczących interesu prawnego radnego, skarga na radnego.

Radca prawny, wieloletni pracownik samorządowy, w ramach kancelarii prowadzi obsługę prawną gmin. Autorka książki na temat jednostek pomocniczych.

O sobie:

Jestem radcą prawnym, pracuję od ponad 20 lat dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z legislacją (tworzeniem prawa).

Studia skończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim, w roku 1999. Inaczej niż inni, nie miałam wówczas wizji swoich przyszłych losów zawodowych.  Trafiłam na aplikację radcowską, skończyłam ją w 2005 r., pracując już w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i współpracując z kancelarią adwokacką. Pozwoliło mi to poznać zarówno realia wykonywania zawodu w sektorze samorządowym, jak i nabrać doświadczenia w procesach sądowych, tworzeniu umów, negocjacjach.

Pracuję w Urzędzie Marszałkowskim na stanowisku radcy prawnego. Prowadzę też obsługę prawną gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz innych jednostek samorządowych. Swoim doświadczeniem dzielę się podczas szkoleń; w ostatnim trudnym czasie prowadziłam je głównie zdalnie, ostatnio znów mogłam powrócić do szkoleń stacjonarnych, które zapewniają kontakt ze słuchaczami. Jestem też wykładowcą na aplikacji radcowskiej, oczywiście z zakresu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.