Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych

17 sierpnia_09:00 - 13:00

365zł(+VAT)

Termin: 17. sierpnia 2022 r. Miejsce: online Cena: 365 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • pracownicy urzędów miast, powiatów, gmin, starostw.
 • skarbnicy, księgowi
 • wszyscy przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • główni księgowi
 • kontrolerzy podatkowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny sposób dokonać raportowania schematów podatkowych krok po kroku. Dzięki szkoleniu uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego raportowania schematów podatkowych.

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie MDR
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z MDR.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.
  • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
  • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
  • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
  • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
  • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

1. Wstęp do raportowania
a. Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR
b. Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)
2. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje
a. Kim jest promotor
b. Kim jest korzystający
c. Kim jest wspomagający
d. Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
e. członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
f) pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
g) pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
3. Definicja schematów podatkowych
a) rodzaje schematów podatkowych
– Krajowe
– Transgraniczne
– standaryzowane
b. Definicja uzgodnienia
c. Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
d. Definicja kwalifikowanego korzystającego
e. Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
– bieżące doradztwo podatkowe
– audyty i przeglądy
– szkolenia
– składanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie objaśnień podatkowych
4. Terminy i sposób raportowania
a. Terminy raportowania
b. Sposób i forma raportowania
c. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
5. Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” w 2020 r. – do kiedy zawieszone są terminy raportowania schematów krajowych?
6. Obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrożonych do 31 marca 2020 r.:
a) 31 stycznia 2021 r. – termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (informacja MDR-1) dla korzystających,
b) 28 lutego 2021 r. – termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (MDR-1, MDR-2) dla wspomagających (np.: biegłych rewidentów, księgowych, instytucji finansowych),
c) 30 kwietnia 2021 – termin na składanie informacji kwartalnej o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4). Obowiązek dotyczy wyłącznie promotorów (np.: doradcy podatkowego, rady prawnego lub adwokata), i wspomagających, oraz informacji o korzyściach podatkowych/zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3) dotyczący korzystających, jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. spółka jako korzystający dokonywała jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwała korzyść podatkową z takiego schematu, o ile termin nie upłynął przed 30 czerwca 2020 r. albo nie upływa po 30 kwietnia 2021 r.
7. Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku
a) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji
b) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego
c) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
d) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia
e) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy
f) raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
8 Zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych – czyli jak się uchronić przed odpowiedzialnością karną skarbową?
9. Pytania i odpowiedzi

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 25. lipca  cena za osobę to jedyna 329 zł!!!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.