Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ART.26A USTAWY O ODPADACH.

29 listopada 2021_09:00 - 13:00

329(+VAT)

Termin: 29 listopad  Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Program:

1.Podmiot odpowiedzialny za usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
2.Kiedy stosować art. 26a ustawy o odpadach?
– Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 26a ustawy o odpadach:
– organ właściwy do przeprowadzenia postępowania;
– strony postępowania;
– tryb wszczęcia postępowania;
3.przebieg postępowania;
4.Zwrot przez posiadacza odpadów kosztów poniesionych przez organ administracji na podjęcie działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowanie nimi.
5.Odstąpienie przez właściwy organ od żądania zwrotu całości lub części kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.
6.Źródła dofinansowania przedsięwzięć polegających na usunięciu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania w oparciu o art. 26a ustawy o odpadach.
7.Inne możliwe sposoby rozwiązania problemu związanego ze składowaniem lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
8.Podsumowanie

Od 2017 roku przynależy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Jest członkiem trzy osobowego zespołu kancelarii w ramach którego pełni rolę specjalisty z zakresu prawa pracy oraz prawa ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem obowiązujących u pracodawców procedur, umów o prace, umów o zakazie konkurencji, opinii prawnych z zakresu prawa pracy oraz prowadzeniem szkoleń.W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo pracy, prawo ochrony środowiska oraz prawo własności intelektualnej. Prywatnie zainteresowana jest tematyką prawa w Internecie, w tym w szczególności kwestii dotyczących reklamy w portalach społecznościowych.Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także organów administracji publicznej. Od 2020 roku prowadzi zajęcia na prywatnej uczelni wyższej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 08 listopada  2021r. cena szkolenia to jedyne 309 zł/os!!


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.