szkolenie online

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach

ID szkolenia: 1601

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#KPA, #online, #przyjmowanie_skarg_i_wniosków, #Ustawa_o_petycjach, #wnoszenie_skarg, dokumentacja, petycje, postępowanie, skargi, terminy, wnioski
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 14.września cena szkolenia to 250zł/ os!!

A przy zgłoszeniu dwóch osób do 28.września cena to 270zł/os!!

Cel

-przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków,
-poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień, które powodują kierowanie skarg
-prawidłowe postępowanie z wnioskami
-omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów

Adresaci

Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg i wniosków,  pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem obowiązującej dokumentacji.
Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz  rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktyczną ich realizację.
Materiały szkoleniowe- wzory –przydatne  w bieżącej pracy.
Warto zainteresować się tą tematyką z uwagi na kontrole prowadzone przez nadzór wojewody, Najwyższą Izbę Kontroli oraz publikacje medialne.
Ustawa o petycjach  wnosi nowe elementy w zakresie postępowania przez podmiot rozpatrujący petycje.

Program szkolenia

1.Omówienie zagadnień organizacyjno –technicznych
– przepisy prawne dotyczące skarg i wniosków
– uregulowania wewnętrzne
2.Pojęcie skargi i wniosku
3.Organy właściwe do rozpatrywania.
4.Wnoszenie oraz przyjmowanie skarg i wniosków
– tryb bezpośredni
– tryb pośredni
5.Kwalifikacja – dekretacje przełożonych
6.Przekazywanie skarg i wniosków do właściwych organów
7.Terminy rozpatrywania – przedłużanie
8.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
– centralny rejestr skarg i wniosków
– akta poszczególnych spraw
9.Rozpatrywanie merytoryczne
– prowadzenie postępowania wyjaśniającego
– dokumentowanie czynności –protokół ,notatka służbowa
10.Przygotowanie odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy w przypadku
-bezzasadności –zmiany KPA w tym zakresie
-zasadności skargi lub wniosku
11.Postępowanie z anonimami
12.Sprawozdania i oceny przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków
13.Podejmowane działania zmierzające do usunięcia przyczyn skarg oraz wykorzystywanie wniosków do polepszenia działalności odcinków pracy administracji
14.Omówienie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach

Regulacje prawne
1.Kodeks Postępowania Administracyjnego Dział VIII
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz,U z 2002 Nr 5 poz.46
3.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach Dz.U.z 2018 poz.870

Prowadzący

Prawnik –praktyk. Doświadczenie zdobyte w pracy w administracji rządowej -Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, w wydziałach-Prawnym, Kontroli i Instruktażu, Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Szkolenie w ramach Projektu Rozwoju Ośrodków Szkoleniowych Administracji Publicznej w Polsce organizowane przez Uniwersytet w Leuven Public Management Center w Belgii. Pierwsze szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego przeprowadzone w 1986,następne dla pracowników odbywających aplikację administracyjną.
Od 2000 roku wykładowca autorskich programów dla pracowników administracji publicznej. Opracowała i realizowała programy z zakresu:
-praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego;
-praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, ministerstwach, urzędach centralnych;
-profesjonalnej obsługi interesantów;
-zasad korespondencji urzędowej;
-funkcjonowania kontroli wewnętrznej;
-przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu;
-roli kadry kierowniczej w organizacji i i funkcjonowaniu urzędów, jednostek organizacyjnych;
-Jak postępować ze skargami i wnioskami oraz petycjami.
Nadto prowadzi szkolenia dla pracowników, którzy odbywają służbę przygotowawcza w administracji publicznej –bloki tematyczne dotyczące kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
Realizowała projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu .Społecznego

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 październik 2022 09:00

Data do:

12 październik 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

290 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

E- Usługi Publiczne

Zobacz więcej

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej.

Zobacz więcej

Stosunek pracy pracownika samorządowego – nawiązanie, zawieszenie i ustanie zatrudnienia

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia