Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Procedury, wymagania i regulaminy a praca zdalna w kontekście Covid 19

24 listopada 2021_09:00 - 12:00

299zł

Termin: 24. listopada Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

• wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;

W ramach szkolenia przestawione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:
1. Jakie są podstawy prawne wprowadzenia pracy zdalnej i telepracy
2. Czym jest praca zdalna i czym jest telepraca
3. Czym jest praca zdalna w kontekście przeciwdziałania COVID- 19
4. Jak prawidłowo powierzyć pracę zdalną
5. Jakie procedury, regulaminy i dokumentacja są wymagane przy pracy zdalnej
6. Jak zorganizować pracę zdalną
7. Jak zorganizować miejsce pracy zdalnej
8. Jak rozliczyć czas pracy zdalnej
9. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika wykonującego pracę zdalną
10. Jakie obowiązki ma pracownik wykonujący pracę zdalną
11. Jakie są wymogi BHP w ramach pracy zdalnej i na kim ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
12. Jakie są zasady wykorzystania sprzętu w czasie pracy zdalnej
13. Jakie są zasady i sposoby komunikacji w trakcie wykonywania pracy zdalnej
14. Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych przez pracowników wykonujących pracę zdalną
15. Kto może przeprowadzić kontrole w miejscu wykonywania pracy zdalnej

O MNIE: Zawód radcy prawnego wykonuję od 2007 r.
Ukończyłem Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2002 – 2005 odbyłem aplikację sadową zakończoną egzaminem sędziowskim.

Doświadczenie zdobywałem podczas pracy w Sądzie a następnie współpracując z warszawskimi kancelariami oraz jako prawnik wewnętrzny.
Specjalizuję się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Świadczę usługi na rzecz pracowników, związków zawodowych i pracodawców. Do obszarów mojej praktyki należy także prawo cywilne i gospodarcze. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych (w tym procesów odszkodowawczych). Ukończyłem kurs mediatorów organizowany przez Polskie Centrum Mediacji.

 

Prywatnie jestem miłośnikiem dalekich podróży i Warszawy – ukończyłem Akademię Wiedzy o Mieście oraz kurs przewodnika warszawskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 29 października cena za szkolenie to 279 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.