Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne

6 maja_11:00 - 15:00

399zł (+VAT)

Termin: 06. maja Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  399 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne:

– zasady postępowania

– cel postępowania

– właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie naruszenia stosunków , wodnych, w tym w sytuacji położenia gruntu lub gruntów na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów

– tryby wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie stosunków wodnych

– dopuszczalność i znaczenie innych dowodów

2. Okoliczności podlegające badaniu w postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– „zmiana stanu wody na gruncie” – zakres pojęcia

– szkoda jako przesłanka podlegająca badaniu w postępowaniu

– znaczenie związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy zmianami stanu wody na gruncie a wystąpieniem szkody na gruntach sąsiednich dla ustalenia  naruszenia stosunków wodnych

– zamiar i wina „sprawcy naruszenia” a wydanie decyzji w sprawie naruszenia  stosunków wodnych

– nieruchomość sąsiednia a nieruchomość granicząca

3.Treść decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych:

– elementy obligatoryjne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

– elementy wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne

* obowiązek restytucyjny i prewencyjny, charakterystyka obowiązków, ich wzajemna relacja, możliwość jednoczesnego umieszczenia w sentencji decyzji
* szczegółowość w określeniu obowiązków w decyzji w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych
* termin przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom a uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego

4.Inne kwestie związane z postępowaniem w sprawie naruszenia stosunków wodnych:

– egzekucja obowiązków nałożonych decyzją w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– wpływ postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na inne postępowania administracyjne oraz postępowanie cywilne

– wydanie decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych a interes prawny lub obowiązek innych podmiotów

5.Ugody w sprawach o naruszenie stosunków wodnych

– czym jest ugoda w sprawie naruszenia stosunków wodnych? Umową stron? A może „czynnością” administracyjną?

– zawarcie ugody jako czynność przekraczająca zwykły zarząd; warunki poprawności i skuteczności jej zawarcia

– elementy publicznoprawne i prywatnoprawne ugody „wodnoprawnej”, forma ugody

– skutki zawarcia ugody w sferze prawa administracyjnego oraz cywilnego

– rola organów administracji publicznej w procesie zawierania ugody „wodnoprawnej”:

* procedura zatwierdzenia ugody: wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia, forma zatwierdzenia, właściwość organów, skutki braku zatwierdzenia ugody
* kontrola realizacji postanowień ugody wodno prawnej

Adwokat – praktyk na co dzień prowadzący w kancelarii sprawy administracyjne i sądowe m.in. z zakresu prawa wodnego.

Doktor nauk prawnych, były nauczyciel akademicki, autor publikacji z zakresu prawa wodnego, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska, m.in. dla takich podmiotów jak Ministerstwo Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Gaz-System S.A., jak również dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego; mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych godzin szkoleniowych

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 18 KWIETNIA CENA

SZKOLENIA TO 359 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.