Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Postępowanie egzekucyjne w administracji z punktu widzenia wierzyciela

5 kwietnia_09:00 - 13:00

349zł

Termin: 5 kwietnia Cena: 349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:
1. Określenie celu szkolenia oraz zebranie od uczestników propozycji tematów, które chcieliby aby zostały omówione w ostatnich 30 minutach szkolenia (10 min.);
2. Struktura podmiotowa administracyjnego postępowania egzekucyjnego (30 min.);
3. Przedmiot administracyjnego postępowania egzekucyjnego – rodzaje i walory obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej (30 min.);

I Przerwa (15 min.)

4. Kim jest wierzyciel publicznoprawny? – omówienie instytucji na konkretnych przykładach (30 min.);
5. Uprawnienia wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (25 min.);
6. Obowiązki wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (15 min.);

II Przerwa (15 min.)

7. Odpowiedzialność wierzyciela publicznoprawnego (15 min.);
8. Wierzyciel publicznoprawny jako podmiot występujący w innych postępowaniach niż postępowanie egzekucyjne w administracji (15 min.);
9. Problemy techniczne napotykane przez wierzycieli dochodzących wykonania obowiązków w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (10 min.);
10. Pytania i odpowiedzi – analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia (30 min.).

O Prowadzącym:

• dynamiczny i kreatywny radca prawny prowadzący własną kancelarię radcowską pod firmą „Piotr Świerczyński – Kancelaria Radcy Prawnego – Prawo Nieruchomości”;
• specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz szeroko pojętego prawa nieruchomości;
• koordynator Biura Radców Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
• komisarz wyborczy w kadencji 2018-2023;
• pracownik naukowy ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych – adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
• wykładowca uniwersytecki oraz szkoleniowy a także autor wielu publikacji;
• zaangażowany w wykonywanie swoich czynności zawodowych, śmiało podejmujący trudne wyzwania w obszarze sporów i analiz prawnych, komunikatywny i elokwentny zarówno w mowie jak i w piśmie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 18 marca 2022 r. cena za osobę to jedyne 319zł/os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.