Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE. Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe?

26 maja_09:00 - 13:00

299zł (+VAT)

Termin: 26 maja Miejsce: ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych.

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA W FORMIE ZAMKNIĘTEJ – DLA TWOJEGO URZĘDU / INSTYTUCJI!

CENA I TERMIN USTALANE INDYWIDUALNIE.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language)
w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Poprawa umiejętności językowych.
 • Tworzenie tekstów zgodnych z zasadami prostego języka (plain language).
 • Redagowanie pism bardziej zrozumiałych i przyjaznych dla odbiorcy.

Metody pracy

Mini-wykłady. Omawianie przykładów i dobrych praktyk. Ćwiczenia z wykorzystaniem tekstów urzędowych. Materiały multimedialne w postaci krótkich filmów.

Program szkolenia

 1. Styl urzędowo-kancelaryjny – skąd się wziął obecny język komunikacji z obywatelem.
 2. Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych.
 3. Prosty język – nowy język administracji, który rozumie odbiorca.
 4. Dlaczego warto używać prostej polszczyzny – korzyści dla urzędu i obywatela.
 5. Standard prostego języka w urzędzie (wg. wytycznych Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego).
 6. Zastosowanie standardu w praktyce – od czego zacząć, na co zwracać uwagę.
 7. Zasady redagowania pism.
 8. Jak wprowadzić trwałe zmiany w swoim urzędzie.

Certyfikowany trener, psycholog, urzędnik służby cywilnej. Od lat rozwija kompetencje pracowników i kadry kierowniczej urzędów i firm. Jest autorką szkoleń z komunikacji, asertywności, autoprezentacji i wystąpień publicznych, rekrutacji i selekcji, kierowania zespołem. Trener wewnętrzny w jednym
z urzędów centralnych, gdzie prowadzi warsztaty m.in. z poprawności językowej tekstów urzędowych. Na szkoleniach stawia na dobry kontakt z uczestnikami i dużą dawkę praktyki.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

ZGŁOŚ WIĘCEJ OSÓB ZE SWOJEGO URZĘDU / INSTYTUCJI I NEGOCJUJ CENĘ!

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.