Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

„Pomoc na rzecz Uchodźców w Gminie, w ramach gminnego Zarządzania Kryzysowego. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy na rzecz Uchodźców oraz możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi. Omówienie nowelizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

5 maja_09:00 - 13:00

325zł(+VAT)

Termin: 5. maja 2021 r.Miejsce: online Cena: 325 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciZagadnienia szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie skierowane jest do pracowników Urzędów Gminy, realizujących m.in. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej i innych pracowników realizujących zadania na rzecz wsparcia Uchodźców.

– Wyjaśnienie i omówienie pojęcia „Zarządzanie kryzysowe”;

– Fazy Zarządzania kryzysowego;

– Wyjaśnienie i omówienie pojęcia „Sytuacja kryzysowa”;

– Zarządzanie kryzysowe na poziomie Gminy. Rola i zadania Wójta;

– Finansowanie zarządzania kryzysowego na poziomie Gminy;

– Wyjaśnienie i omówienie pojęcia „Infrastruktura krytyczna”;

– Zadania Miejskiego/Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

– Zarządzanie kryzysowe w świetle pomocy Uchodźcom;

– Role i zadania Miejsc Tymczasowego Pobytu Uchodźców;

– Zadania Interwencyjnych punktów noclegowych dla Uchodźców;

– Role i zadania Koordynatorów punktów tymczasowego zakwaterowania Uchodźców;

– Powołanie Pełnomocnika Wójta ds. pomocy obywatelom Ukrainy;

– Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie na rzecz Uchodźców;

– Omówienie pojęcia Interwencji Kryzysowej;

– Role i zadania Ośrodków Interwencji Kryzysowej, w tym na rzecz Uchodźców;

– Informowanie o sytuacjach kryzysowych w Gminie;

– Wprowadzenie stanu wyjątkowego i ograniczenia z tym związane;

– Role i zadania Punktów Recepcyjnych dla Uchodźców;

– Szczepienia COVID dla Uchodźców oraz szczepienia dzieci Uchodźców;

– Utworzenie Gminnej infolinii dla Uchodźców ( role, zadania i sposób finansowania);

– Role i możliwości Rady Gminy na rzecz Uchodźców;

– Role i możliwości organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych,
w tym współpracy z Urzędem Gminy;

– Pomoc Medyczna dla Uchodźców;

– Dostęp do rynku zatrudnienia dla Uchodźców;

– Szczegółowe omówienie „Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” i zadań jakie zostały nałożone na Urzędy Gminy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej;

– Omówienie nowelizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– Omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. i zasad zwrotu kosztów mieszkańcom Gminy, udzielających wsparcia Uchodźcom.

Praktyk, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w jednym z największych miast wojewódzkich, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 22. kwietnia cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.