szkolenie online

Pomoc de minimis – jak prawidłowo stosować wspólnotowe i krajowe regulacje udzielania wsparcia objętego pomocą de minimis.

ID szkolenia: 2935

Region

Cała Polska

Tagi

#pomoc de minimis; #de minimis, #szkolenie online
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 17. listopada cena szkolenia to 499 zł/os!

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu zasad udzielania pomocy de minimis oraz ubiegania się o taka pomoc, z uwzględnieniem zmian planowanych po 2023r.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek będących beneficjentami Funduszy Europejskich, udzielających pomocy de minimis w realizowanych projektach, podmiotów publicznych udzielających pomocy de minimis w ramach realizowanych zadań własnych oraz przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE;
 2. Analiza przesłanek wystąpienia pomocy – test pomocy, identyfikowanie oraz wykluczanie pomocy;
 3. Pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym; podmioty mogące podlegać regułom pomocy (np. podmioty non-for-profit / non-profit, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, prosumenci, kościoły i związki wyznaniowe).
 4. Analiza działalności gospodarczej i niegospodarczej w edukacji, działalności badawczej, służbie zdrowia, mieszkalnictwie, ochronie środowiska, turystyce; działalność gospodarcza pomocnicza;
 5. Specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą;
 6. Podstawy dopuszczalności pomocy: pomoc publiczna a pomoc de minimis; akty prawne stanowiące krajową podstawę prawną udzielania pomocy de minimis;
 7. Poziomy występowania pomocy: beneficjent / partner, projekty realizowane w konsorcjach, wykorzystanie dofinansowanej infrastruktury.
 8. Procedura udzielania pomocy de minimis zgodnie z ustawą z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
  *weryfikacja dostępnego limitu pomocy, pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”;
  *zasady kumulacji różnych typów pomocy de minimis oraz pomocy de minimis z pomocą publiczną;
  *sektory wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis; przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa a pomoc de minimis;
  *kategorie wielkości przedsiębiorstw na potrzeby udzielania pomocy (MŚP, mid-caps);
  *ustalanie wielkości pomocy udzielanej w różnych formach, dyskontowanie pomocy, wartość nominalna pomocy a ekwiwalent dotacji (EDB), korygowanie wielkości udzielonej pomocy;
  *obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, praca z aplikacją SHRIMP2, obowiązki archiwizacyjne;
 9. Nowe rozporządzenie o pomocy de minimis po roku 2023, nowe limity pomocy;
 10. Najczęściej popełniane błędy w procesie udzielania wsparcia objętego pomocą de minimis;

Prowadzący

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu polityki regionalnej i administracji publicznej na Uniwersytecie Kentucky w Lexington. Posiada 20 lat doświadczenia w realizacji szkoleń oraz świadczeniu usług doradczych, dla różnych grup odbiorców, z zakresu pomocy publicznej oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.  Posiada doświadczenie jako oceniający wnioski o dofinansowanie, autor oraz realizator projektów związanych z udzielaniem pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.  Wykładowca uczelni wyższych z zakresu pomocy publicznej i Funduszy Europejskich, realizowała szkolenia z tego zakresu dla projektodawców i beneficjentów, instytucji wdrażających programy UE oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

07 grudzień 2023 09:00

Data do:

07 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

599 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz więcej

NOWOCZESNY KUCHARZ – dwudniowy kurs dla KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO OSÓB DOROSŁYCH (domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, uzdrowiskach itp.)

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia