Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Podatki 2022 – Nowy ład i faktury ustrukturyzowane – wybrane zagadnienia PIT

7 kwietnia_09:00 - 13:00

339zł

Termin: 7 kwietnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury.

1. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT:
– podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. Zł;
– podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%;
– PIT 2 i obowiązek uwzględniania kwoty wolnej przez pracodawcę, czy można go złożyć w trakcie roku?
– zmiana stawek dla ryczałtu;
– likwidacja karty podatkowej.

2. Ulga dla klasy średniej
– oświadczenie o niestogowaniu ulgi – jak ją wtedy rozliczyć;
– zasady rozliczenia ulgi przez pracodawcę;
– kilka źródeł przychodów u pracownika – czy i jak rozliczać ulgę dla klasy średniej;
– ulga dla klasy średniej, a wspólne opodatkowanie małżonków;
– wynagrodzenie chorobowe, nagroda jubileuszowa, zasiłek macierzyński – co z ulgą?

3. Nowe ulgi w PIT
– PIT 0 dla emeryta;
– PIT 0 dla rodzin wielodzietnych;
– ulga na powrót.

4. Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej:
– nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
– zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku;
– – raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy.

5. Inne zmiany w PIT:
– zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych;
– amortyzacja składników majątku prywatnego w działalności gospodarczej;
– wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego;
– zmiany w zasadach stosowania ulgi mieszkaniowej;
– amortyzacja nieruchomości mieszkalnych;
– obowiązkowy ryczałt dla przychodów z tytułu najmu nieruchomości;
– zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci

6. Obowiązek przekazywania dokumentacji ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych w formacie JPK do KAS.

7. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym – nowe zasady stosowania instytucji czynnego żalu.

8. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego:
– ulga na zakup terminala płatniczego
– limit transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami i konsumentami
– sankcje- brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz kary pieniężne.

9. Przeciwdziałanie szarej strefie – nowe sankcje dla pracodawców i zmiany w zakresie kontroli podatkowej.

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 11 marca cena za szkolenie to 299 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.